Hebt u een niet-toegelaten voertuig voor ambulante handel, markten en foren? Koop een toelating om de LEZ in te rijden.

Inhoudstafel

Beschrijving

  • Hebt u een voertuig voor ambulante handel, markten en foren met een dieselmotor euronorm 4? Dan kunt u een toelating kopen aan het gewone tarief.
  • Hebt u een voertuig voor ambulante handel, markten en foren met een dieselmotor euronorm 3? En voldoet uw voertuig aan één van de onderstaande voorwaarden? Dan mag u uitzonderlijk toch de lage-emissiezone inrijden met een toelating tegen een verhoogd tarief
  • Hebt u een voertuig van categorie N2 of N3 bestemd voor ambulante handel en markten met een dieselmotor met euronorm 2(II), 1(I) of 0 (euronorm niet gekend)? En voldoet uw voertuig aan één van onderstaande bijkomende voorwaarden? Dan mag u uitzonderlijk toch de lage-emissiezone inrijden met een toelating tegen een verhoogd tarief II. Let op: deze laatste uitzondering geldt niet voor foorwagens.
Dankzij die overgangsmaatregel kunnen bestuurders maatregelen nemen in de aanloop naar 2025, als de toelatingsvoorwaarden strenger worden. De toelating geldt alleen in Gent, niet in andere steden met een lage-emissiezone.
 

Voorwaarden

Voertuig voor ambulante handel, markten en foren met euronorm 3 (III)
• Uw voertuig behoort tot de voertuigcategorie  M of N  en is bedoeld is voor ambulante handel, markten en foren
 
Voertuig voor ambulante handel en markten met euronorm 2 (II), 1 (I) of 0 (euronorm niet  gekend)
• Uw voertuig behoort tot de voertuigcategorie  N2 (lichte vrachtwagen met een massa tussen 3,5 en 12 ton) of N3 (zware vrachtwagen met een massa met meer dan 12 ton)  en is bedoeld voor ambulante handel en markten. 
 

Bedrag

De voertuigcategorie en de periode waarvoor u de toelating aanvraagt, bepalen het bedrag. U vindt de voertuigcategorie op het inschrijvingsbewijs van uw voertuig in vak J. U kunt een toelating aanvragen voor verschillende periodes: 1 week, 1 maand, 4 maanden of 1 jaar.  

Dit zijn de tarieven voor dieselvoertuigen voor ambulante handel, markten en foren met euronorm 3 (IV)

 
 
Dit zijn de tarieven voor dieselvoertuigen voor ambulante handel en markten met euronorm 2 (II), 1(I) of 0 (zonder gekende euronorm)
 

Benodigdheden

• kopie van uw inschrijvingsbewijs
• foto van de voor- en achterkant van het voertuig met duidelijk zichtbare nummerplaat en waaruit blijkt dat het voertuig bedoeld is voor ambulante handel
• kopie van uw machtiging ambulante activiteiten als werkgever of leurderskaart (wet 15 december 1970)
• kopie van het Europees gelijkvormigheidsattest/certificaat van overeenstemming indien van toepassing
Gebruik uw bankkaart als u vlot wil betalen.

 

Procedure

Vraag uw toelating op tijd aan

Vraag de toelating ten vroegste 4 maanden vooraf aan en ten laatste op de dag dat u de LEZ binnenrijdt. Zo staat uw nummerplaat tijdig op de lijst van toegelaten voertuigen en vermijdt u een boete. Let op: bij verkeerde of ontbrekende bewijsstukken kan uw aanvraag afgekeurd worden. Dan kunt u toch een boete krijgen. Vraag de toelating dus best op voorhand aan.
 

Doe uw aanvraag eenvoudig online

Contacten