Waar kunt u terecht om sluikstort en zwerfvuil te melden?

Een propere stad is leuker om in te wonen. Verschillende diensten van de stad en IVAGO zorgen ervoor dat de straten en parken er netjes bij liggen. 

Als inwoner van Gent bent u verantwoordelijk voor het opruimen van zwerfvuil en onkruid op de stoep voor uw woning/appartement en de aanpalende greppel.

Merkt u ergens zwerfvuil of sluikstort op, dan kunt u dit via het meldingsformulier doorgeven.
Of download de meldingsapp via Google Play Store (Android-gebruikers) of iOS app store (iOS-gebruikers).

We maken zowel bij opruiming als bij handhaving een onderscheid tussen zwerfvuil en sluikstort. Ophaling van sluikstort gebeurt alleen na melding ervan.

  • Zwerfvuil is afval afkomstig van out-of-homeconsumptie dat niet gebundeld (bv. in een dichtgeknoopte zak) op een hiervoor niet bestemde plaats wordt gedeponeerd. Dit bestaat o.a. uit: blikjes, flesjes, wikkels, sigarettenpeuken, kauwgom, kranten, flyers, zonnebloempitten, schelpen van noten, …
  • Sluikstort is het achterlaten of storten van afvalstoffen op niet-reglementaire plaatsen en tijdstippen en in de foute recipiënten. Het gaat om het bewust ontwijken van de legale huisvuil- of bedrijfsafvalophaling.

Lees meer over: afval

Zwerfvuil op de Graslei