Op de grens van de lage-emissiezone (LEZ) staan slimme camera’s die uw nummerplaat scannen. Hoe verloopt die controle?

1. Een slimme camera scant uw nummerplaat op het moment dat u de lage-emissiezone inrijdt. 
 
2. Tien dagen nadat u de lage-emissiezone bent ingereden, worden de nummerplaten van die dag automatisch gefilterd:
 
  • Alle dubbele nummerplaten worden eruit gefilterd. Bestuurders kunnen dus maximaal 1 boete per dag oplopen.
  • Alle voertuigen die een goedgekeurde toelating of een LEZ-dagpas hebben voor Gent worden herkend en eruit gefilterd.
     
3. De overige nummerplaten worden doorgestuurd naar de Vlaamse overheid. Die vergelijkt de nummerplaten met de voertuiggegevens in de DIV-databank: 
 
4. Wat overblijft is een lijst met niet-toegelaten voertuigen. Die lijst wordt bezorgd aan de Stad Gent, die de lijst nog eens manueel nakijkt. 
 
5. Staat uw nummerplaat op de lijst van niet-toegelaten voertuigen, dan krijgt u als titularis van het voertuig een geldboete met vaststelling per aangetekende brief
 
 
 

Hoe controleert de Stad uw voertuig?