Vertrekt u tijdens de Gentse feest op reis naar het buitenland, dan doet u er goed aan uw reispas tijdig aan te vragen.

Inhoudstafel

Beschrijving

Indien u tijdens de Gentse Feesten (13 t.e.m. 22 juli 2018) op reis vertrekt naar een land waarvoor een reispas nodig is, doet u er goed aan om de eventuele vereiste reispas tijdig aan te vragen.

 

Bedrag

Minderjarige: 35 euro (gewone procedure) of 210 euro (spoedprocedure).
Meerderjarige: 84 euro (gewone procedure) of 259 euro (spoedprocedure).
U betaalt bij de aanvraag van de reispas (niet bij de afhaling).

In het Administratief Centrum en de dienstencentra kunt u cash en met Bancontact betalen. 

Benodigdheden

 • 1 recente (minder dan 6 maanden oud) kleurenfoto die voldoet aan de volgende voorwaarden: *
  Let op! We verwachten u aan het loket met uw pasfoto. Indien u gebruik maakt van de fotocabine, doet u dat vóór u naar het loket komt.

  • een éénkleurige lichte achtergrond;
  • in vooraanzicht genomen met onbedekt hoofd - bril in het haar of een brede haarband zijn verboden (bedekt hoofd: alleen om medische of godsdienstige redenen, mits ernstige rechtvaardiging);
  • u moet recht in de camera kijken met een neutrale uitdrukking en met een gesloten mond;
  • formaat van de foto: 3,5 X 4,5 cm;
  • het hoofd is ten minste 3,1 en maximaal 3,6 cm groot .
 • uw identiteitskaart;
 • indien van toepassing: uw vorige reispas indien deze minder dan 10 jaar oud is of het proces-verbaal van diefstal van de politie (na aangifte van de diefstal van uw reispas; de procedure vindt u onder 'Uitzonderingen'). Bij verlies van uw reispas hoeft u geen aangifte meer te doen bij de politie;
 • bent u jonger dan 18 jaar, dan komt een ouder of voogd, die de toelating geeft, mee voor de ondertekening van het aanvraagformulier.

* Fotocabine Dienst Burgerzaken - AC Zuid: bij het Loket Bevolking (gelijkvloers AC Zuid) staat een fotocabine. Voor 5 euro (te betalen met bankkaart, biljetten of munten) levert de automaat 6 pasfoto's af. Er wordt een betalingsbewijs afgedrukt. Het toestel controleert voor het afdrukken zelf of de foto voldoet aan de eisen. Voldoet de foto, dan kunt u de foto afdrukken, voldoet de foto niet, dan kunt u tot 9 keer een nieuwe foto laten nemen  (zonder meerprijs). Print u een niet goed bevonden foto toch af, dan krijgt die een rode rand en een aanduiding waarom hij niet voldoet aan de eisen. Aan de cabine hangt een fotomatrix uit die aangeeft aan welke criteria uw pasfoto moet voldoen.

De fotocabine is niet geschikt voor pasfoto's van kinderen tot 3 jaar.

Procedure

Op zaterdag 14 juli 2018 zijn de loketten van de Dienst Burgerzaken gesloten;
Op maandag 16 juli, woensdag 18 juli en vrijdag 20 juli 2018 zijn alle loketten, met uitzondering van Infopunt Migratie, open van 9.00 tot 12.30 uur;
Voor de meeste verrichtingen van Loket Migratie is een afspraak vereist. Tijdens de Gentse Feesten een nieuwe afspraak maken kan via burgerzaken.migratie@stad.gent;
Op maandag 16 juli, woensdag 18 juli en vrijdag 20 juli 2018 zijn de dienstencentra Gentbrugge, Nieuw-Gent, Sint-Amandsberg en Wondelgem open van 9.00 tot 12.30 uur. De andere dienstencentra blijven gesloten tijdens de Gentse Feesten. Tijdens deze periode kunt u terecht in het dichtstbijzijnde geopende dienstencentrum;
Het Infopunt Migratie en het Mobiel Dienstencentrum zijn gesloten tijdens de Gentse Feesten.
Meer inlichtingen kunt u steeds bekomen in het Administratief Centrum Zuid of in een dienstencentrum van de Dienst Burgerzaken.

Contacten