Uw identiteitskaart is het bewijs dat u bent ingeschreven in het bevolkingsregister.

Inhoudstafel

Beschrijving

Uw identiteitskaart is het bewijs dat u bent ingeschreven in het bevolkingsregister. Elke Belg wordt uitgenodigd vóór zijn twaalfde verjaardag  of, als hij op dat ogenblik nog over een geldige kids-ID beschikt, vóór de vervaldag van zijn kids-ID (ten laatste vóór zijn vijftiende verjaardag) om zijn identiteitskaart te komen aanvragen.

Met uw identiteitskaart kunt u ook uw nationaliteit en identiteit bewijzen in het buitenland.
Vanaf de leeftijd van vijftien jaar bent u verplicht om uw identiteitskaart altijd bij u te hebben.

 

Gegevens

In de elektronische identiteitskaart zit een microchip ingebouwd. Die chip bevat:

 • een identificatiecertificaat waarmee u uw identiteit kunt bevestigen wanneer u uw eID in een kaartlezer stopt;
 • een handtekeningcertificaat waarmee u een elektronische handtekening kunt plaatsen onder elektronische documenten. U kunt de elektronische handtekening alleen gebruiken in combinatie met uw persoonlijke pincode;
 • uw persoonsgegevens (die u ook op de kaart ziet); het adres van de houder staat enkel nog digitaal op de chip.

Geldigheid

 • De identiteitskaart is 10 jaar geldig;
 • De identiteitskaart voor jongeren van twaalf jaar tot achttien jaar is zes jaar geldig;
 • De identiteitskaart voor mensen vanaf vijfenzeventig jaar is dertig jaar geldig;
 • De kids-ID is 3 jaar geldig tot maximum de dag voor de vijftiende verjaardag (Wie op zijn twaalfde verjaardag nog over een geldige kids-ID beschikt, hoeft pas over een geldige eID te beschikken op het ogenblik dat de geldigheidsduur van de kids-ID verlopen is).

Voorwaarden

Voor elke Belg vanaf twaalf jaar.

Bedrag

24 euro.

In het Administratief Centrum en de dienstencentra kunt u cash en met Bancontact betalen.

Benodigdheden

Bij de aanvraag van uw elektronische identiteitskaart:

 • uw oproepkaart;
 • een pasfoto van maximaal 6 maanden oud die aan de voorwaarden van de fotomatrix voldoet.
  De foto op uw identiteitskaart moet uw identificatie mogelijk maken. Wanneer de foto op uw identiteitskaart niet recent is, kan dit problemen opleveren bij identiteitscontroles, zeker als de gezichtsherkenning automatisch gebeurt zoals op bepaalde luchthavens. De foto van uw vorige identiteitskaart voldoet dus niet aan de vereiste van een ‘recente pasfoto’ *.
  Let op! We verwachten u aan het loket met uw pasfoto. Indien u gebruik maakt van de fotocabine, doet u dat vóór u naar het loket komt.;
 • uw huidige identiteitskaart. Als u uw identiteitskaart kwijt bent, of als de kaart vernietigd of gestolen is, breng dan het attest van verlies/diefstal mee;
 • vraagt u uw eerste identiteitskaart, dan brengt u ook uw (vervallen) kids-ID mee of het vervangingsattest van de politie of van dienst Burgerzaken;
 • 24 euro (prijs van de elektronische identiteitskaart).

Bij het afhalen van uw elektronische identiteitskaart:

 • uw betalingsbewijs;
 • uw oude identiteitskaart of uw vervangingsattest;
 • de omslag met de codes die u thuis toegestuurd kreeg.

* Fotocabine Dienst Burgerzaken - AC Zuid. Bij het Loket Bevolking (gelijkvloers AC Zuid) staat een fotocabine. Voor 5 euro (te betalen met bankkaart, biljetten of munten) levert de automaat 6 pasfoto's af. Er wordt een betalingsbewijs afgedrukt. Het toestel controleert voor het afdrukken zelf of de foto voldoet aan de eisen. Voldoet de foto, dan kunt u de foto afdrukken, voldoet de foto niet, dan kan er tot 9 keer een nieuwe foto worden genomen (zonder meerprijs). Wordt een niet goed bevonden foto toch afgedrukt, dan zal deze een rode rand krijgen en zal aangeduid worden waarom de foto niet voldoet aan de eisen. Aan de cabine hangt een fotomatrix uit die aangeeft aan welke criteria een pasfoto moet voldoen.
De fotocabine is niet geschikt voor pasfoto's van kinderen tot 3 jaar.

Uitzonderingen

Mensen ouder dan 75 jaar

De vrijstelling om de identiteitskaart te vernieuwen die vroeger bestond, vervalt omdat ook mensen ouder dan 75 jaar over een elektronische identiteitskaart moeten beschikken. 
De geldigheid van de identiteitskaart voor mensen vanaf 75 jaar werd verlengd tot 30 jaar. Om de 10 jaar moeten de certificaten van de identiteitskaart wel worden vernieuwd zodat de elektronische identiteitskaart bruikbaar blijft.

Mensen die zich niet kunnen verplaatsen

Kunt u zich niet verplaatsen en hebt u een uitnodiging ontvangen om een elektronische identiteitskaart aan te vragen, zorg dan voor een recente pasfoto, 24 euro en een doktersattest. Neem vervolgens contact op met het dichtstbijzijnde dienstencentrum om een afspraak vast te leggen. Een medewerker van de Dienst Burgerzaken zal aan huis of naar het ziekenhuis komen om u het basisdocument te laten ondertekenen. Een door u gevolmachtigd persoon mag nadien uw identiteitskaart komen activeren en afhalen aan de loketten.

Spoedprocedure aanvraag elektronische identiteitskaart  

Bij hoogdringendheid of als u niet in aanmerking komt voor een voorlopige identiteitskaart voor het buitenland(*), kunt u een elektronische identiteitskaart via een dringende procedure aanvragen. Opgelet, dat kan enkel in het Administratief Centrum, niet in de dienstencentra.
(*) Als u bijvoorbeeld nagelaten hebt uw identiteitskaart tijdig te vernieuwen, komt u niet in aanmerking om een voorlopige identiteitskaart voor het buitenland te krijgen.

Dringende aanvraag

Wachttijd : bij aanvraag vóór 12u30 kunt u uw eID afhalen in het AC Zuid op de tweede werkdag na de aanvraag (aanvraag na 12u30: derde werkdag na de aanvraag) na 14u. Prijs : 95 euro

Opgelet: In periodes van collectieve sluiting, kunnen deze wachttijden niet garanderen.

Zeer dringende aanvraag

Wachttijd : bij aanvraag vóór 12u30 kunt u uw eID afhalen in het AC Zuid op de werkdag na de aanvraag (aanvraag na 12u30: tweede werkdag na de aanvraag) na 14u. Prijs : 148 euro

Opgelet: In periodes van collectieve sluiting, kunnen deze wachttijden niet garanderen.

Zeer dringende aanvraag in het AC Zuid, af te halen in Brussel

Wachttijd : bij aanvraag in het AC vóór 12u30 kunt u uw eID afhalen in Brussel bij de FOD Binnenlandse Zaken, Park Atrium, Koloniënstraat 11, (tel. 02 518 21 16) op de werkdag na de aanvraag (aanvraag na 12u30: de tweede werkdag na de aanvraag) tussen 8u30 en 12u30. Prijs : 148 euro

Opgelet: In periodes van collectieve sluiting, kunnen deze wachttijden niet garanderen.

Aanvraag herdruk pin-pukcodes

Bent u uw pin- en pukcodes verloren, dan kunt u een herafdruk van uw codes aanvragen. U hoeft daarvoor niet naar een loket te komen, u kan uw nieuwe codes zelf aanvragen via de website www.ibz.rrn.fgov.be > Identiteitsdocumenten en elektronische kaarten > eID > pin-pukcodes. Binnen de 3 weken na uw aanvraag komen de online-aangevraagde codes toe bij de Dienst Burgerzaken - Loket Identiteit. U neemt best vooraf telefonisch contact opom na te vragen of de codes al beschikbaar zijn.

U kan eventueel ook terecht in het Gentinfo-Punt in AC Zuid waar u (onder begeleiding) uw codes online kan aanvragen op één van de pc's die daar ter beschikking staan. Binnen de 3 weken zijn de nieuwe codes beschikbaar en kunt u ze afhalen. U neemt best vooraf telefonisch contact op om na te vragen of de codes al beschikbaar zijn.

Procedure

Alle Belgen van 12 jaar of ouder krijgen een identiteitskaart uitgereikt door de gemeente van de hoofdverblijfplaats. Nadert de uiterste geldigheidsdatum van uw identiteitskaart, dan moet u die tijdig laten vervangen. Enkele  maanden voor het einde van de geldigheidsperiode van uw identiteitskaart start het gemeentebestuur de vernieuwingsprocedure. U ontvangt daarvoor een oproepkaart via de post.

U meldt zich met uw oproepkaart aan bij de dienst Burgerzaken - loket Identiteit, in een dienstencentrum of in het Mobiel Dienstencentrum.
Vier volle weken na de aanvraag aan het loket ontvangt u per post een omslag met uw codes. 
Dit is de uitnodiging om uw elektronische identiteitskaart af te halen en met uw codes de certificaten (elektronische handtekening) te activeren. 
Opgelet: u kunt uw identiteitskaart enkel afhalen op dezelfde locatie waar u uw aanvraag hebt gedaan!

In de volgende gevallen moet u zelf een vernieuwing aanvragen:

 • bij verlies, diefstal of beschadiging van uw kaart;
 • als uw pasfoto niet meer gelijkend is;
 • als uw van naam, voornaam of geslacht wijzigt;
 • na een inschrijving na verblijf in het buitenland of ambtelijke schrapping;
 • als u een kaart aanvraagt in een andere taal, voor zover u gevestigd bent in een gemeente die gemachtigd is om kaarten in de gekozen taal uit te reiken.

U kan bij de Dienst Burgerzaken ook op afspraak komen.
Klik in het blauwe kader rechts op de link naar het product om een online afspraak te maken.

Contacten