Online inschrijven en reserveren. Hoe werkt het?

U kunt zowel uzelf als uw kinderen online inschrijven voor sportactiviteiten en sportkampen. Daarnaast kunt u online sportterreinen reserveren. U krijgt een overzicht van wat u online regelde.

Hoe doet u dit?

U maakt allereerst een Mijn Gentprofiel aan. Een Mijn Gentprofiel heeft het voordeel dat u maar 1 wachtwoord hoeft te onthouden om u aan te melden bij de stad. Een Mijn Gentprofiel is te vergelijken met een sleutel waarmee u de voordeur naar alle dienstverlening van Stad Gent opent.

Hoe legt u na het maken van een Mijn Gentprofiel deze koppeling met de sporttoepassing?

Eenmalig koppelt u dit Mijn Gent profiel met onze sporttoepassing. Als dit gebeurd is, kan u een volgende keer vlot met uw aanmeldgegevens van Mijn Gent inschrijven voor sportactiviteiten of een sportterrein reserveren.

Om deze koppeling te leggen gaat u – na dat u een Mijn Gent profiel heeft gemaakt -  naar www.stad.gent/sport en klik rechtsboven op ‘aanmelden’. Als u vervolgens daar aanmeldt met uw Mijn Gentgegevens, is de koppeling automatisch gelegd.