Fiscaal attest Sportdienst

Je kan een fiscaal attest van de Sportdienst ontvangen voor de opvangkosten van je kind tot 14 jaar, voor sportactiviteiten.

Inhoud

Waar gaat het over?

De uitgaven die je maakt voor sportkampen en -cursussen komen als ‘kinderopvang’ in aanmerking voor belastingvermindering.

Jaarlijks mailt (of per post als er geen e-mailadres gekend is) de Sportdienst tegen uiterlijk eind april het fiscaal attest van het jaar ervoor naar de ouder(s) van het kind. 

De Sportdienst bezorgt het fiscaal attest met alle gegevens (zoals voornaam, naam, adres en het rijksregisternummer van ouder of begunstigde en deelnemer) aan de fiscus.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Het gaat om uitgaven van kinderopvang.
 • Het bedrag is beperkt tot max. 14 euro per opvangdag per kind onder de 14 jaar (of jonger dan 21 jaar bij een zware beperking, zie verder 'Wat zijn de uitzonderingen?')
 • Je hebt als ouder
  • een beroepsinkomen.
  • kind(eren) fiscaal ten laste
  • de uitgaven voor kinderoppas betaald aan de Sportdienst van Stad Gent, als erkende instantie.
 • Je houdt het fiscaal attest (281.86) bij als bewijsstuk.

Bij co-ouderschap is het aan de ouders om dit financiële voordeel onder elkaar te regelen.

Hoeveel?

Vanaf het inkomstenjaar 2022 (aangifte in 2023) kan je maximaal 14 euro per opvangdag per kind inbrengen. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd
De belastingvermindering bedraagt 45% van de uitgaven. Alleenstaande ouders krijgen maximaal 75% belastingvermindering, afhankelijk van hun inkomen.

Welke stappen zijn er?

Het bedrag op het fiscaal attest van de Sportdienst kan je invullen op de belastingaangifte volgens bovenstaande voorwaarden. 
Meer info kan je bekomen bij FOD Financiën.

Wat zijn de uitzonderingen?

Is je kind jonger dan 21 jaar met een zware beperking (80%) en heb je recht op een fiscaal voordeel voor de opvangkosten?
Dan ontvang je een attest per mail. Contacteer de Sportdienst als je geen attest tegen eind april hebt ontvangen.
Meer info via de website van FOD Financiën

  Veelgestelde vragen

  1. Hoe geef ik mijn rijksregisternummer en dat van mijn kind(eren) door aan de Sportdienst voor op het fiscaal attest?
   Tussen donderdag 9 en 19 februari 2023 kan je na aanmelden in je account op de sportwebsite bij ‘Beheer jouw Sportprofiel’ en ‘Beheer je kinderen’ het rijksregisternummer aanvullen.
  2. Waarom staan de activiteiten van dit jaar al op het attest?
   Deelnames aan een kamp of cursus die al betaald zijn in het jaar ervoor (= inkomstenjaar) en hebben plaats gevonden dit jaar (tot op het moment dat het fiscaal attest is opgemaakt), staan daarom op het attest vermeld.
  3. Mijn e-mailadres is veranderd. Waar kan ik dit aanpassen, zodat ik het fiscaal attest per mail ontvang?
   Je kan je e-mailadres wijzigen in het online Sportprofiel of de Sportdienst contacteren voor een aanpassing.
  4. De veertiende verjaardag van mijn kind valt tijdens het kamp of cursus. Telt deze dag ook mee? 
   Dan spelen enkel de uitgaven voor de opvangdagen vóór de veertiende verjaardag een rol. In dit geval kan je de opvang proportioneel verrekenen. Bijvoorbeeld: een kind volgde een sportkamp van 24 februari tot en met 28 februari 2021. Totale kostprijs: 82 euro, of 16,4 euro per opvangdag. Het kind wordt 14 jaar op 26 februari 2021. Je kan de kost van 24 en 25 februari (26 euro) aangeven in je belastingaangifte met een max.14 euro/dag.
  5. Wanneer vraag ik een duplicaat van het fiscaal attest aan?
   • Als je eind april geen origineel fiscaal attest hebt ontvangen per mail. Vanaf mei kan je een duplicaat van het vorige inkomstenjaar aanvragen via sportdienst@stad.gent met de gegevens van het kind: 
    • naam
    • adres
    • geboortedatum
   • Bij een belastingcontrole van de vorige jaren, kan je ook een duplicaat aanvragen als je geen origineel attest meer hebt.
  6. Welke soort opvangkosten mag ik aangeven?
   Het gaat over de werkelijke opvangkosten. Niet voor maaltijden, sportkledij of sportmateriaal.

  Gelijkaardige producten

  Fiscaal attest sportclub