Fiscaal attest sportclub

Een deel van de kosten van het sportkamp recupereren? Vraag als sportclub een fiscaal attest.

Waar gaat het over?

Als sportclub kan je onder bepaalde voorwaarden, bij de Sportdienst Gent een fiscaal attest opvragen.

  • Ouders kunnen vaak een deel van de kosten (45%) recupereren via hun belastingaangifte.
  • Alleenstaande ouders, afhankelijk van hun inkomen, kunnen daarbovenop nog tot maximaal 30% extra belastingvermindering bekomen.

Een sportclub kan een fiscaal attest enkel en alleen afleveren voor sportkampen, sportdagen,… wanneer er sprake is van ‘een betalende opvang’ voor kinderen t/m 13 jaar, dit tijdens de vakantieperiodes.
Dus NIET voor reguliere (door lidgeld betaalde) sportwerking, maar ook NIET voor betalende lessenreeksen die niet in de vakanties plaatsvinden.

Wat zijn de voorwaarden?

  • De organisator van de opvang (sportkampen,...) is erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd door lokale openbare besturen (bv. de gemeente) of besturen van de gemeenschappen of gewesten.
  • De uitgaven moeten gedaan zijn voor kinderen t/m13 jaar of voor kinderen met een zware handicap t/m 20 jaar.
  • Let wel: énkel uitgaven gedaan voor kinderen die de leeftijd van 14 jaar (of 21 jaar) nog niet hebben bereikt, komen in aanmerking.
  • De gegevens moeten worden verzonden vóór 1 maart van het jaar volgend op het kalenderjaar waarop de attesten betrekking hebben.
  • Lidgelden en kosten voor lessenreeksen worden niet beschouwd als kinderopvang.
  • Opvang door commerciële initiatieven komen niet in aanmerking.

Bekijk alle info over fiscale attesten op onze website.

Welke stappen zijn er?

Wil je een geofficialiseerd fiscaal attest aanvragen? Vraag het aan bij de Sportdienst:

  • vermeld zeker altijd naam en adres van je sportclub!
  • dit kan:

Gelijkaardige producten

Fiscaal attest Sportdienst