Fiscaal attest Sportdienst

Je krijgt een belastingvermindering voor de kosten die je maakt voor de opvang van je kinderen, jonger dan 14 jaar.

Inhoud

Waar gaat het over?

Kinderopvang is ruim opgevat waardoor ook activiteiten van onze Sportdienst in aanmerking komen voor belastingvermindering.

De Sportdienst verstuurt automatisch één maal per jaar een fiscaal attest voor het jaar dat eraan vooraf ging naar het adres van het kind.
Je hoeft dus niets te ondernemen om dit attest te ontvangen.

Wil je een duplicaat van dit attest, contacteer dan de Sportdienst met vermelding van naam, adres en geboortedatum van het kind.

Vermeld gerust ook of je het attest liefst per post of per e-mail wil ontvangen. Vermeld dan uiteraard ook je adres of e-mailadres.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Alleen de uitgaven voor kinderopvang voor kinderen die de leeftijd van 14 jaar niet hebben bereikt, komen in aanmerking.
  Valt de veertiende verjaardag van een kind midden in een periode van kinderopvang, dan tellen enkel de uitgaven voor de opvangdagen die de veertiende verjaardag voorafgaan. Desgevallend mag het betaalde bedrag voor de opvang proportioneel verrekend worden.

  Bijvoorbeeld: een kind volgde een sportkamp van 24 februari tot en met 28 februari 2020. Totale kostprijs: 82 euro, of 16,4 euro per opvangdag. Het kind wordt 14 jaar op 26 februari 2020. Enkel de kost van 24 en 25 februari komen voor fiscale aftrek in aanmerking, m.a.w. 26 euro (max 13 euro/dag - zie verder).De uitgaven moeten gedaan zijn voor kinderen tot 14 jaar.

  Let op! Het kan zijn dat er opvangdagen voor 2021 op het fiscaal attest staan. Dit is correct indien het inschrijvingsgeld voor deze activiteiten in inkomstenjaar 2020 betaald werd.

 • De belastingplichtige die de opvangkosten aftrekt, moet zelf een beroepsinkomen genieten. Het gaat immers om een vermindering van het belastbare inkomen.

 • De kinderen waarvoor men opvangkosten aftrekt, moeten fiscaal ten laste zijn van de belastingplichtige.

 • De uitgaven voor kinderopvang zijn door de belastingplichtige betaald aan een erkende opvangvoorziening. Sportdienst Gent is een erkende instantie.

 • De echtheid en het bedrag van de uitgaven moet gestaafd worden door bewijsstukken.

 • Alleen de eigenlijke opvangkosten komen in aanmerking.
  Eventueel aangerekende kosten voor maaltijden, sportkledij, sportmateriaal, komen niet in aanmerking.
  Belangrijk hierbij is dat in elk geval het maximaal in te brengen bedrag beperkt is tot 13 euro per opvangdag per kind. Dit bedrag geldt per opvangdag, ongeacht de duur van de opvang.

 • Enkel diegene die de uitgaven voor kinderoppas heeft betaald, kan de aftrek van de uitgaven voor kinderoppas vragen. Die persoon kan die uitgaven echter slechts van zijn belastbare inkomsten aftrekken indien hij/zij de kinderen ook fiscaal ten laste heeft.
  Ook in geval van echtscheiding is het aan de ex-partners om dit financiële voordeel onder zich te regelen.

 • De bewijslast berust bij de belastingplichtige.
  De ouders moeten er dus voor zorgen dat de juiste berekening en het juiste fiscaal aftrekbare bedrag op de belastingbrief wordt ingevuld.

  • Zij moeten letten op de begrenzing van 13 euro per dag.

  • Zij mogen alleen attesten opnemen die gaan over een kind dat zij fiscaal ten laste hebben.

  • OPGELET: Vak 2 (Naam, voornaam en adres van de schuldenaar van de uitgaven voor kinderopvang) vul je als belastingplichtige zelf in.

Gelijkaardige producten

Fiscaal attest sportkamp sportclub