U kan psychologische hulp zoeken voor voor onder andere angsten, depressie, beperkingen, relatieproblemen, eetstoornissen, faalangst, enz

Waar vind ik psychologische hulp?

Waar u hiervoor terecht kan, ziet u heel duidelijk op deze pagina.
Per categorie staat hier ook uitgelegd wat u betaalt.

Hoe minder betalen?

Er zijn een aantal instanties die prestaties van psychologen geheel of gedeeltelijk terugbetalen binnen bepaalde grenzen en voorwaarden. Neem hiervoor contact op met uw ziekenfonds!
Hebt u nood aan psychische en psychosociale ondersteuning en heeft u te weinig financiële middelen, dan bieden volgende organisaties psychosociale ondersteuning aan waar mogeliijk.
- Het CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk Oost-Vlaanderen)
- Het OCMW
- De Dienst Maatschappelijk Werk van uw Ziekenfonds