Foodsavers in Gent: via een logistiek platform worden voedseloverschotten verzameld en geleverd aan Gentse sociale organisaties.

Sinds 3 maart 2017 werken OCMW en Stad Gent samen om structureel en op grote schaal voedselverspilling te vermijden door overschotten in te zamelen.

Binnen een sociaal tewerkstellingsproject van het OCMW werd een logistiek platform opgericht waar voedseloverschotten worden verzameld. Van daaruit worden ze gekoeld geleverd aan sociale organisaties en sociale restaurants.
Met Foodsavers komt er meer gezonde, verse voeding bij mensen in armoede terecht, vermijden we een stevige CO2-uitstoot en zorgen we voor extra sociale tewerkstelling.

Het succes van Foodsavers in cijfers

De vooropgestelde doelstelling om tegen eind 2017 100 ton voedsel op te halen, werd ruim overschreden. In plaats daarvan werd 300 ton voedsel gerecupereerd!

Volgende cijfers (periode tussen 3 maart 2017 en 22 december 2017) getuigen van het grote succes:

 

  • Opgehaalde voedseloverschotten: 300,34 ton, bestaande uit 64.395 items
  • Aantal schenkers: 24 winkels, 1 veiling, 2 supermarktdepots, 1 bioboerderij en 1 bedrijf
  • Aantal afnemers: 58 Gentse armoedeverenigingen en sociale restaurants
  • Aantal ‘unieke’ mensen in armoede die producten of voedselpakketten mochten ontvangen: 18.971
  • Percentage verse groenten en fruit op het totaal aantal opgehaalde producten: 68% (andere categorieën vindt u terug in de grafiek in bijlage)
  • Reductie van uitstoot: 762 ton CO2 (tegenover de beoogde doelstelling van 250 CO2)
  • Aantal doelgroepmedewerkers die werkervaring konden opdoen in 2017 voor een kortere of langere periode: 19

Voedselverspilling vermijden is goed voor het klimaat

Volgens berekeningen van de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) staat 100 ton voedselverspilling vermijden gelijk aan 254 ton CO2-besparing. Deze CO2-impact bevindt zich zowel in de fase van productie, verwerking, distributie als consumptie en afvalverwerking van voeding. Voeding heeft een belangrijke impact door zowel het gebruik van energie als van grondstoffen.

Betere toegang tot gezonde voeding voor mensen in armoede

Het OCMW biedt met deze verdeling van voedseloverschotten bijkomende ondersteuning aan sociale organisaties die de voedseloverschotten gebruiken in hun werking. Ze bereiken op die manier mensen in armoede via maaltijden of voedselpakketten. 

Nationale en internationale prijzen

In een jaar tijd mochten de medewerkers van Foodsavers Gent maar liefst vier prijzen in ontvangst nemen: de publieksprijs van de Grote Prijs voor Toekomstige Generaties, de Sustainable Partnership Award van The Shift, de Food Waste Award in de categorie 'lokale besturen' en de tweede prijs  van de internationale Milan Pact Awards.

Hoe gebeurt de voedselinzameling en herverdeling?Bekijk het filmpje