Foodsavers in Gent: via een logistiek platform worden voedseloverschotten verzameld en geleverd aan Gentse sociale organisaties.

Vanaf het voorjaar 2017 werken OCMW en Stad Gent samen om structureel en op grote schaal voedselverspilling te vermijden door overschotten in te zamelen.
Binnen een sociaal tewerkstellinsproject van het OCMW wordt een logistiek platform opgericht waar voedseloverschotten worden verzameld, die van daaruit gekoeld worden geleverd aan sociale organisaties.

Het project kreeg de naam Foodsavers.

Voedselverspilling vermijden is goed voor het klimaat

Tegen eind 2017 willen OCMW en Stad Gent jaarlijks zo’n 100 ton voedseloverschotten  recupereren en verdelen.

Volgens berekeningen van de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) staat 100 ton voedselverspilling vermijden gelijk aan 254 ton CO2-besparing. Deze CO2-impact bevindt zich zowel in de fase van productie, verwerking, distributie als consumptie en afvalverwerking van voeding. Voeding heeft een belangrijke impact door zowel het gebruik van energie als van grondstoffen.

Deze overschotten zullen in het begin hoofdzakelijk afkomstig zijn van de REO-veiling in Roeselare en diverse supermarkten in het Gentse. Daarna wordt het verdelingssysteem nog meer uitgebreid.

Betere toegang tot gezonde voeding voor mensen in armoede

Het OCMW biedt met deze verdeling van voedseloverschotten bijkomende ondersteuning aan sociale organisaties die de voedseloverschotten op hun beurt gebruiken in hun werking. Ze bereiken op die manier mensen in armoede via maaltijden of voedselpakketten. In opstartfase zullen een 20-tal organisaties aan de slag gaan met de overschotten, gaande van voedselondersteuning, over sociale kruideniers tot sociale restaurants.
Door in een eerste fase vooral in te zetten op groenten en fruit, willen OCMW Gent en Stad Gent vooral gezonde voeding bij deze doelgroepen krijgen.