Onderwijscentrum Gent ondersteunt, verbindt en inspireert kinderen en jongeren, ouders*, onderwijsprofessionals en hun partners, zodat kinderen en jongeren maximale ontplooiingskansen hebben om volwaardig deel te nemen aan de samenleving.
* en andere opvoedingsverantwoordelijken

Cultuur in onderwijs

Onderwijscentrum Gent werkt aan een bredere bewustmaking van de kracht van cultuur om kinderen en jongeren te emanciperen.

Lees meer

Diversiteit

Het Gentse onderwijs staat met beide benen in een stedelijke samenleving, gekenmerkt door een grote diversiteit.

Lees meer

Kleuterparticipatie

Onderwijscentrum Gent is coördinator van de Gentse proeftuin ‘Samen door de schoolpoort’, een AMIF-project rond kleuterparticipatie.

Lees meer

Oriëntering en transitie

Onderwijscentrum Gent inspireert ouders, onderwijsprofessionals en hun partners om kinderen en jongeren te versterken in hun leerloopbaan.

Lees meer

Ouderbetrokkenheid

Onderwijscentrum Gent versterkt mee de contacten tussen ouders en schoolteams, onder meer door brugfiguren in te zetten.

Lees meer

Welzijn

Onder de noemer 'welzijn' zet Onderwijscentrum Gent in op armoedebeleid, studieondersteuning en welzijnszorg op school.

Lees meer