Onderwijscentrum Gent ondersteunt, verbindt en inspireert kinderen en jongeren, ouders*, onderwijsprofessionals en hun partners, zodat kinderen en jongeren maximale ontplooiingskansen hebben om volwaardig deel te nemen aan de samenleving.
* en andere opvoedingsverantwoordelijken

stem16plus

Hier vindt u alles over stem16plus, met ook info over de Lesmarathon 2018 en tips voor lesmateriaal.

Lees meer

Arbeidsmarkt

Onderwijscentrum Gent werkt mee aan een sterke wisselwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt, waarbij de jongere centraal staat.

Lees meer

Cultuur in onderwijs

Onderwijscentrum Gent werkt aan een bredere bewustmaking van de kracht van cultuur om kinderen en jongeren te emanciperen.

Lees meer

Diversiteit

Het Gentse onderwijs staat met beide benen in een stedelijke samenleving, gekenmerkt door een grote diversiteit.

Lees meer

Oriëntering en transitie

Onderwijscentrum Gent inspireert ouders, onderwijsprofessionals en hun partners om kinderen en jongeren te versterken in hun leerloopbaan.

Lees meer

Ouderbetrokkenheid

Onderwijscentrum Gent versterkt mee de contacten tussen ouders en schoolteams, onder meer door brugfiguren in te zetten.

Lees meer

Welzijn

Onder de noemer 'welzijn' zet Onderwijscentrum Gent in op armoedebeleid, studieondersteuning en welzijnszorg op school.

Lees meer