Onderwijscentrum Gent - Dag van verzet tegen armoede 2022

Dag van verzet tegen armoede

Vormings- en netwerkmoment voor schoolteams, onderwijs- en welzijnspartners.

Meer en meer scholen worden geconfronteerd met kinderen die opgroeien in een kwetsbare situatie. Zowel voor de school als voor de leerling en zijn omgeving is het van belang dat gekeken wordt naar een armoedebewuste en kostenbewuste aanpak om uitsluiting te voorkomen.

Hoe kan je de schoolkosten beheersen? Hoe ga je met ouders in gesprek over signalen die wijzen op armoede en uitsluiting? Hoe verbind je onderwijs en welzijn met elkaar? Op deze vragen willen we tijdens dit vormings- en netwerkmoment een antwoord proberen bieden.

In de namiddag maken we kennis met het (welzijns)netwerk in de verschillende Gentse wijken, tijdens wandelingen met de spelapplicatie ‘Buurtwijzer’.

PROGRAMMA VOORMIDDAG:
Vormingsmoment voor schoolteams

8.30-9 uur  Onthaal

9-10.15 uur Plenum

Welkom door Onderwijscentrum Gent
Openingswoord door de schepen
Keynote door Caroline Vrijens – Kinderrechtencommissaris

10.15-10.45 uur Pauze

10.45-12.30 uur Parallelsessies

Maak een keuze uit deze 8 sessies:

12.30 uur Lunch en netwerkmoment

PROGRAMMA NAMIDDAG:
U
itwisseling tussen armoede en welzijn op wijkniveau

13.45-16 uur Wandelingen Buurtwijzer

Buurtwijzer is een stadsspel waarbij schoolteams en welzijnswerkers de troeven van Gent en de organisaties in de buurt van de school/organisatie leren kennen. Al wandelend kom je interessante plekken en organisaties tegen waarover je op je GSM vragen (meerkeuze, open vraag, volgordevraag, fotovragen, ...) kan beantwoorden en meer info krijgt.