Welkom bij Onderwijscentrum Gent

Onderwijscentrum Gent werkt samen met het Gentse onderwijsveld rond grootstedelijke thema's. Lees over onze werking of contacteer ons.

Onderwijs organiseren in onze stad biedt massa’s kansen. Maar de grootstedelijke context roept ook vragen op. Voor antwoorden kun je raad vragen bij Onderwijscentrum Gent. Onderwijscentrum Gent ondersteunt, inspireert en verbindt ouders en andere opvoedingsverantwoordelijken, onderwijsprofessionals en hun partners. We bouwen aan de ontplooiingskansen van alle Gentse kinderen en jongeren, met extra aandacht voor kinderen en jongeren in een kwetsbare situaties.

Of laat je helpen door één van onze 4 teams

  • Zit je met vragen rond goed partnerschap tussen ouders, school en gezin? Of wil je een trajectbrugfiguur inschakelen voor begeleiding bij ouderbetrokkenheid, communicatie, diversiteit, meertaligheid, armoede, netwerk rond school, warm onthaal, … Contacteer het Team Partnerschap School-Gezin (Brugfiguren)
  • Zit je met vragen over meertaligheid op school, kleuterparticipatie, spijbelen, diversiteit, een sterk armoede- en kostenbeleid, de link tussen school en arbeidsmarkt,... ? Contacteer het Team Onderwijsontwikkeling
  • Op zoek naar de Brede School-coördinator van jouw buurt? Wil je als organisatie je activiteiten aanbieden aan scholen? Contacteer het Team Brede leer- en leefomgeving (Brede School)
  • Wil je ouders van leerlingen beter kunnen ondersteunen bij hun vragen rond opvoeding? Zoek je ondersteuning of wil je graag samenwerken? Contacteer het Team Opvoedingswinkel