Sig­naal­co­ör­di­na­tor onderwijs

Liesbeth Moers verzamelt beleidssignalen vanuit het domein onderwijs . Doel is om structurele problemen te detecteren en op te lossen.

Elke dag vangen scholen allerlei waardevolle signalen op. Leraren, zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders, secretariaatsmedewerkers, ... zijn namelijk eerstelijnswerkers, want ze staan in nauw contact met leerlingen en ouders. Ze hebben dus een goed zicht op hun problemen, tekorten, behoeften, ... Het is belangrijk dat we de signalen die zij opvangen, verzamelen. Dat gebeurt ook door heel wat andere organisaties in het welzijnsveld. Door alle Gentse knelpunten vanuit verschillende sectoren samen te leggen, maken we ze zichtbaar. Dit is de eerste stap naar oplossingen en verbeteringen voor deze structurele problemen. 

Wat zien we als een signaal?

Een signaal is een probleem, tekort, behoefte, ...  dat zich bij meerdere personen of situaties voordoet. Het signaal komt bij jouw doelgroep regelmatig terug en vraagt om een structurele oplossing. 

Werkgroep 'signalen Gent'

De signalen die via de formulieren of via de signalencoördinator verzameld zijn, komen op de werkgroep 'Signalen Gent'. De werkgroep doet aanbevelingen en/of verbeteradviezen en speelt de signalen ook door naar het beleid. Een signaal melden kan hier.

Op de website beleidssignalen vind je

  • Meer informatie over het signalenbeleid in Gent
  • De contactgegevens van de verschillende signalencoördinatoren
  • Opvolging van de gemelde signalen