Organisaties voor daklozenhulp in Gent

Er zijn verschillende organisaties die je verder kunnen helpen als je dakloos bent in Gent.

Woonwijzers

De Woonwijzers geven eerstelijnsinformatie over waar je terecht kunt voor tijdelijke opvang, sociale woningen, huren op de privéhuurmarkt, …

OCMW Centraal Onthaal van de Welzijnsbureaus

De welzijnsbureaus van het OCMW staan in voor de sociale dienstverlening in de Gentse wijken. Het Centraal Onthaal zorgt voor de eerste opvang van alle (aan)vragen.

Lees hier meer over nachtopvang voor daklozen.

OCMW Themawerking Thuislozenzorg

Thuislozenzorg biedt financiële en administratieve ondersteuning en begeleidt intensief naar tewerkstelling en huisvesting toe.

Huize Triest

Acute nachtopvang voor iedereen die een bed nodig heeft. Reserveren en intake is verplicht via het noodnummer 0800/62227 vanaf 11 uur tot 16.30 uur.

CAW-Onthaal

Het onthaal van CAW Oost-Vlaanderen ontvangt personen met een vraag naar opname in een opvangcentrum voor thuislozen.

CAW-Nachtopvang

Gratis noodopvang tijdens de nacht voor mensen die nergens anders opvang vinden. Je moet altijd bellen om een bed te reserveren. De eerste keer kan je zelf bellen, vanaf de tweede keer kan je enkel nog reserveren als je professioneel begeleid wordt door een toeleider. Je moet hiervoor zelf het initiatief nemen.
Meer informatie vind je hier. Je kan ook bellen naar het gratis nummer 0800 62 227.

Publiek sanitair en Was- en plasplan 

In Gent zijn er heel wat publieke toiletten waar je gratis naar het toilet kan gaan en vaak ook drinkbaar water kan vinden. Daarnaast kan je op een aantal plaatsen in Gent terecht om te douchen/baden en de was te doen.

Met weinig geld overleven in Gent

Samenlevingsopbouw Gent vzw lanceerde het adresboek:“Met weinig geld (over)leven in Gent”. Het adresboek werd volledig ontworpen door projectgroep Budget, een tiental mensen met budgetmoeilijkheden. Zij bepaalden de vorm en inhoud van het adresboekje. Het was volgens hen één van de oplossingen om mensen op een toegankelijke manier wegwijs en zelfredzaam te maken in het kluwen van hulp- en dienstverlening in Gent.

Voor meer informatie en advies kun je altijd terecht bij de Woonwijzer in je buurt.