Ruimtelijk kader voor het Kouter- en Leieland

Strategisch project Kouter- en Leieland

Het Kouter- en Leieland, in Drongen, Afsnee en Sint-Denijs-Westrem, kenmerkt zich als een open ruimtegebied met herkenbare dorpen, de valleien van de Leie en de Kale, relicten van kouters en bulken en een aantal waardevolle kasteelparken. Het studierapport ‘Uitwerken van een ruimtelijk instrumentarium voor het strategisch project Kouter- en Leieland’ bevat een leidraad om concrete plannen en projecten af te wegen. Het kan zowel gaan om concrete bouwprojecten als om ingrepen in de publieke en de open ruimte. Dit afwegingskader legt een sterke klemtoon op de ruimtelijke, visuele kwaliteit, en is complementair met de andere beleidskaders voor ruimte, wonen, milieu, economie en mobiliteit.