Ruimte voor ouderen

Onze studie Ruimte voor ouderen biedt een leidraad aan wie kwaliteitsvolle assistentiewoningen wil aanbieden.

Waarom een studie 'Ruimte voor ouderen'?

De bevolkingsprognoses van de studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR) tonen voor heel Vlaanderen een toenemende vergrijzing (60-plussers) en verwitting (80-plussers) aan. Deze ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig en kwaliteitsvol thuis blijven wonen of op zijn minst in de buurt van hun vertrouwde omgeving.

In Gent willen we deze ouderen ondersteunen in hun keuze om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. Op het moment dat dit thuiswonen in het gedrang komt, willen we de oudere een gevarieerd aanbod aan alternatieve woningtypes en woonvormen aanbieden en dit bij voorkeur in hun eigen wijk.

Hierbij willen we ook oog hebben voor de beschikbare hulp- en dienstverlening in de wijk, zodat de wijk seniorvriendelijker wordt. De studie ‘Ruimte voor ouderen’ is een 1e stap om dit te verwezenlijken.

De studie kwam tot stand door een intensieve samenwerking tussen:

  • Stad Gent - Gezondheid en Zorg
  • Stadsdienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
  • Stadsdienst Wonen 
  • Stadsdienst Sociale Voorzieningen

Voor wie is de studie bedoeld?

Het is een leidraad voor mensen die op een kwaliteitsvolle manier ruimte voor ouderen willen creëren:

  • Zorgverstrekkers
  • Investeerders
  • Projectontwikkelaars

Er hoort ook een praktische handleiding bij, waarmee je kan nagaan of een nieuw initiatief beantwoordt aan de huidige en toekomstige noden van de Gentse ouderen.