Schoolcomplex met stu­den­ten­ka­mers en con­ci­ër­ge­wo­ning in voormalige reiswinkel en binnengebied

De Bouwblokvisie bracht een oplossing voor de herinvulling van een binnengebied en de uitbreiding van een school.

Ontwikkelaar Jeram kocht een voormalige reiswinkel met een groot bouwvolume in het binnengebied van de Sint-Amandstraat in Gent. Samen met de Stad zocht die naar een passende herbestemming voor het bouwvolume in het binnengebied. Tegelijk zocht de De IVG-school uit de Nederkouter al jarenlang tevergeefs naar extra ruimte om de derde graad in onder te brengen.

Een match werd gevonden: het 2 verdiepingen tellende gebouw is uitermate geschikt voor het onderbrengen van 9 klassen met bijbehorende gemeenschappelijke ruimte. Op het dak komt een groendak.

Aan de straatkant werd de naastliggende studentenhuisvesting uitgebreid met 12 units.

Aan de Kazernestraat kwam een conciërgewoning met een onderdoorgang die toegang geeft tot de middelbare school.

De vergunning is uitgereikt in maart 2022. De architect is Arvid Thevissen, die ook de werken coördineert. Fase I van de school is medio april 2023 afgewerkt. De school heeft al haar intrek genomen in een deel van het project. De aansluitende fase in de Sint-Amandstraat is volop in verbouwing. Het gaat om fase II van de school en de studentenkamers. De officiële opening van de school is gepland in september 2023.

Foto's van vroegere toestand

Foto's van na de werken