Wijziging Algemeen Bouwreglement in functie van gewestelijke verordening hemelwater en fietsparkeren

De Stad Gent heeft enkele artikels van het Algemeen Bouwreglement gewijzigd en enkele artikels toegevoegd.

Het oude artikel 3.7 over de opvang van hemelwater is verdwenen omdat de nieuwe regels van de gewestelijke hemelwaterverordening 2023 van toepassing zijn sinds 2 oktober 2023. Artikel 3.8 over de groendaken en de toelichting erbij zijn ook aangepast om die reden. Artikel 3.2 over het beperken van verharding is vereenvoudigd en de toelichting erbij is verduidelijkt.

In deel 5 van het Algemeen Bouwreglement zijn nu ook fietsparkeernormen en inrichtingsvoorschriften voor fietsparkeren bij wonen en studentenhuisvesting opgenomen. De artikels 4.12 en 4.28 over de verplichte fietsenberging bij die functies zijn geschrapt, net als de verwijzing ernaar in andere artikels van deel 4. De grootte van een fietsberging en het aantal fietsparkeerplaatsen komen daarmee als voorschrift in het Bouwreglement. De andere parkeerrichtlijnen, voor auto’s en fietsbergingen bij niet-woonfuncties, blijven in de parkeerrichtlijnen. Via een inleidende tekst en in de toelichting duiden we de samenhang tussen beide.

De gemeenteraad heeft deze wijzigingen definitief vastgesteld op 25 maart 2024.

De aanpassingen rond hemelwater zijn geldig na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

De nieuwe fietsparkeernormen en inrichtingsvoorschriften voor fietsparkeren bij wonen en studentenhuisvesting zijn van toepassing voor omgevingsvergunningsaanvragen vanaf 1 augustus 2024.

Lees meer