Ste­den­bouw­kun­di­ge lasten: een eerlijke bijdrage aan leefbare buurten en wijken

De Stad Gent werkt aan een systeem om private projecten op een gelijkwaardige manier te laten bijdragen aan de groei van de stad.

campagnebeeld stedenbouwkundige lasten_DenDraad12LaylaAerts

Gent leeft en groeit. Tegen 2040 zullen er in Gent 6000 nieuwe woningen nodig zijn op de private markt. Er zijn ook meer werkplekken nodig, handelszaken en andere economische functies. Ook komen er steeds meer studenten bij, die een plekje zoeken om te verblijven. Nieuwe private bouwprojecten zijn dus nodig, maar ze hebben ook een impact op een buurt of wijk. Ze brengen extra taken mee voor de overheid. Om tot een leefbare, klimaatneutrale stad uit te groeien, is ook meer groen en ademruimte nodig, een verkoelend effect van water, duurzame mobiliteit, voorzieningen en aangename ontmoetingsplaatsen. De Stad Gent vindt het belangrijk dat nieuwe bouwprojecten van een zekere omvang op een evenredige en gelijkwaardige wijze bijdragen aan die doelstellingen.

Nu al is de aanleg van wegen of openbaar groen vaak verplicht bij een nieuwe woonontwikkeling. Maar nieuwe bouwprojecten brengen ook andere noden: denk aan kinderopvang, onderwijs, buurtvoorzieningen, ruimte voor water, een gedifferentieerd woonaanbod met voldoende aandacht voor betaalbare en sociale huurwoningen, … Ook andere functies dan wonen brengen bijkomende taken voor de overheid met zich mee. En het is niet altijd mogelijk om die noden binnen het project zelf te realiseren. Hoe kan de markt ook in die gevallen evenwichtig bijdragen?

De Stad Gent werkt daarom een systeem uit om stedenbouwkundige lasten op te leggen, ook financiële waar het niet anders kan. We doen dit met een team van ruimtelijke, juridische en financiële experts. De Stad Gent kreeg hiervoor ook subsidies van de Vlaamse overheid.

Testperiode

We gaan niet over één nacht ijs. Momenteel testen we gedurende een jaar het kader uit in een beperkt aantal projecten. Daarbij betrekken we ook de vastgoedsector en andere vakorganisaties via een klankbordgroep. We willen komen tot een eerlijk en transparant systeem, op maat van Gent.

Het kader moet uiteindelijk uitmonden in een verordening stedenbouwkundige lasten, met bijbehorende rekentool.