Nu ook Gentse subsidies om huurwoningen toegankelijker te maken

Denk aan bredere deuropeningen, hellende vlakken, extra trapleuningen of een aangepaste keuken.

Wie in Gent een woning verhuurt, kan al op heel wat Gentse subsidies rekenen om zijn huurwoning kwaliteitsvoller en energiezuiniger te maken. Voortaan kan dat geld ook gebruikt worden om de woning toegankelijker te maken voor minder mobiele huurders, of zelfs om het ventilatiesysteem aan te passen.
 

De helft van de Gentenaars woont in een huurwoning en maar liefst 40 procent huurt op de private markt. Toch is er een tekort aan zowel gezinsvriendelijke huurwoningen als aan huurwoningen aangepast aan ouderen of minder mobiele personen. Zeker voor minder mobiele personen is het heel moeilijk om op de Gentse huurmarkt een geschikte woning te vinden.

Daarom zorgt de Stad Gent ervoor dat eigenaars die de Gentse subsidie gebruiken om hun huurwoning kwaliteitsvoller en energiezuiniger te maken, dat geld nu ook kunnen gebruiken om hun woning toegankelijker te maken voor minder mobiele huurders. Een ergotherapeut of toegankelijkheidsambtenaar komt dan gratis advies verlenen over hoe dat moet gebeuren. Denk aan bredere deuropeningen, hellende vlakken, extra trapleuningen of een aangepaste keuken. Ook het ventilatiesysteem aanpassen kan voortaan met die subsidie.

Een private huurmarkt die toegankelijk is voor iedereen is essentieel. Door de verruiming van de sub­si­die­mo­ge­lijk­he­den voor verhuurders werken we letterlijk en figuurlijk drempels weg voor huurders zoals rol­stoel­ge­brui­kers. Zo bieden we verhuurders financiële ondersteuning en advies om aan specifieke noden van bijvoorbeeld rol­stoel­ge­brui­kers tegemoet te komen. Zo krijgt de huurder meer kansen.

Tine Heyse, schepen van Wonen

Uit de praktijktesten die we op de huurmarkt uitvoerden, bleek dat rol­stoel­ge­brui­kers beduidend minder kansen hebben op de huurmarkt. Bij eigenaars krijgen zij in 23 procent van de gevallen geen of een negatief antwoord. Bij makelaars loopt dit percentage op tot 39 procent.

Astrid De Bruycker, schepen van Gelijke Kansen

Verhuren aan begrensde prijs

Renovatieprojecten die op de Gentse subsidie willen rekenen, moeten aan enkele voorwaarden voldoen. Zo moet de huurwoning beantwoorden aan de basisnormen van de Vlaamse wooncodex en over een conformiteitsattest beschikken. Is dat het geval, dan betaalt de Stad Gent tot de helft van de factuur terug, met een maximum van 6.000 euro tot 15.000 euro, afhankelijk van de grootte van de woning en de verhuurwijze.

De gerenoveerde woning moet ook minstens negen jaar aan een begrensde prijs verhuurd worden. Voor toegankelijkheid geldt bovendien dat de werken niet voor meer dan de helft via een ander subsidiekanaal betaald worden.