Jaarrapport dienst Toezicht 2022

Lees het jaarrapport van de Dienst Toezicht en ontdek wat de Stad Gent doet voor een veilige, gezonde en kwaliteitsvolle leefomgeving.

Milieutoezicht

De 53 medewerkers van dienst Toezicht werken op verschillende aspecten van toezicht en handhaving.

We treden reactief op, in antwoord op vragen, meldingen en klachten over wonen, bouwen, milieu en openbare veiligheid en gezondheid. Ook werken we proactief op bepaalde projecten en doen we gerichte ambtshalve acties. Daarnaast beheert dienst Toezicht de inventarissen en registers van leegstaande, verwaarloosde en ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen en gebouwen.

Graag een volledig overzicht van onze werking?

Download het jaarrapport PDF (708.03 kB)