Gentse regels voor budgethuren: voorrang voor lagere inkomens

Ook alleenstaanden krijgen meer kansen op een budgethuurwoning. Het Gentse reglement gaat in op 15 augustus 2024.

Budgethuurwoningen in aanbouw voor het project Kaai 24

Huurders die moeilijk op de private huurmarkt terechtkunnen, kunnen in Gent al tien jaar een beroep doen op de budgethuurwoningen van het stedelijk verhuurkantoor Huuringent. Sinds een jaar bestaat er ook een Vlaams systeem van budgethuren waarbij verhuurders een subsidie krijgen op voorwaarde dat ze de woning met een korting op de huurprijs aanbieden. Lokale besturen kunnen nu een eigen toewijsreglement voor dat Vlaamse systeem in het leven roepen. De Stad Gent gaat daarop in.

Het Gentse reglement geeft voorrang aan bepaalde huurders. Via een puntensysteem krijgen huurders met lagere inkomens die binnen de doelgroep vallen voorrang. Ook alleenstaanden krijgen in het reglement meer kansen. Verder gaan de budgethuurwoningen van een bepaalde grootte eerst naar de gezinnen waarvoor ze geschikt zijn. Tot slot krijgen rolstoelgebruikers altijd voorrang voor rolstoeltoegankelijke woningen.

In het Vlaamse systeem kon zowat iedereen meedingen voor een huurwoning met korting. De inko­mens­voor­waar­den liggen zo hoog dat zelfs iemand die behoort tot hoge inko­mens­ca­te­go­rie­ën kans maakt op zo’n woning én dus lagere huur. Gelukkig kunnen lokale besturen nu eigen accenten leggen. Uiteraard kiezen wij voor die doelgroepen die het het meeste nodig hebben, namelijk de private huurders met een laag inkomen.

Tine Heyse, schepen van Wonen

Het Gentse reglement wordt eind mei aan de gemeenteraad voorgelegd, en treedt na goedkeuring op 15 augustus 2024 in werking. Wie zich kandidaat wil stellen voor een budgethuurwoning, kan dat via huuringent.be.