Gent brengt waardevol erfgoed in kaart

De Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie onderzoekt op basis van wetenschappelijke criteria de erfgoedwaarde van de Gentse gebouwen.

De Stad Gent brengt de komende maanden in een aantal wijken waardevol bouwkundig erfgoed in kaart. De Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie onderzoekt op basis van wetenschappelijke criteria de erfgoedwaarde van de Gentse gebouwen.

De resultaten van dat onderzoek laten toe om de Inventaris Bouwkundig Erfgoed verder aan te vullen. Met deze inventaris kan de Stad een gefundeerd en gericht beleid uitbouwen voor het waardevolle erfgoed.

Eigenaars

Voor de eigenaar heeft de opname van een gebouw in de inventaris een aantal voordelen. Wanneer de eigenaar de gevel wil restaureren, kan de Stad hiervoor een subsidie geven. Een eigenaar kan voor werken aan het pand in aanmerking komen voor een erfgoedlening bij het Participatiefonds Vlaanderen. Bovendien is er een afwijking van de normen rond energieprestatie en binnenklimaat voorzien. Zo kan de erfgoedwaarde van het pand behouden blijven en kan het pand toch aangepast worden aan hedendaagse woonkwaliteitsnormen.

Belangrijk erfgoed in het stedelijk weefsel is de basis voor de stad van morgen. Een goede inventaris voorkomt aantasting ervan en vormt een inspiratiebron voor de toekomst.

Filip Watteeuw , schepen van Publieke Ruimte en Stedenbouw  

Fases

Het onderzoek verloopt in fases. Dit jaar zijn delen van Sint-Amandsberg en van de Dierentuinwijk aan de beurt. Het gaat om de volgende straten: de Aannemersstraat, Bouwmeestersstraat, Klinkkouterstraat, Scheldestraat, Wolterslaan, Paul Fredericqstraat, Jakob Heremansstraat, Muinkkaai, Hofstraat, François Bernardstraat en de Tijgerstraat.

In het bijzonder vraagt de Gentse architectuur uit de periode 1900 - 1945 om bijkomend onderzoek, aangezien die tot nu onderbelicht bleef. Door gebouwen op te nemen op de vastgestelde lijst van het bouwkundig erfgoed, wil de Stad aan de Gentenaars duidelijk tonen dat zij veel waarde hecht aan onroerend erfgoed.

Mensen die vermoeden dat hun eigendom op de inventaris hoort, kunnen contact opnemen met het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Bezoek de website 'Inventaris Onroerend Erfgoed'