Stu­den­ten­huis­ves­ting in cijfers

Het verzamelen van de nodige data over studentenhuisvesting is nodig voor een bredere kennis van het studentenlandschap.

8.000 studenten nemen deel aan nieuwe enquête over Gentse koten  

(december 2023)

Zo'n 8.000 studenten hebben in november 2023 een enquête ingevuld over studentenhuisvesting in Gent. De resultaten van die nieuwe jaarlijkse bevraging zijn nu bekend. Bijna de helft van de studenten die in Gent op kot zitten, verblijft in de binnenstad. 45 procent woont in een 'traditioneel kot'. In 2023 bedroeg de gemiddelde huurprijs maandelijks 522,74 euro (inclusief kosten).

Om tot een betere monitoring van het aanbod en de prijs van studentenkoten te komen, organiseren de Stad Gent en de hoger onderwijsinstellingen voortaan elk academiejaar samen een digitale bevraging bij studenten die op kot zitten of willen.

  • 45,7 procent van de bevraagde kotstudenten in Gent, zit op kot in de binnenstad. Ook de Stationsbuurt Noord, de omgeving van het UZ/Nieuw Gent en de Stationsbuurt Zuid huisvesten veel kotstudenten. Ongeveer 5 procent van de studenten zit buiten Gent op kot, waarvan de helft in de buurgemeenten (vooral Merelbeke en Melle).
  • 43,5 procent van de bevraagde kotstudenten in Gent woont in een 'traditioneel kot', een kleinschalige kamerwoning. Daarna volgen de grootschalige studentenaccommodaties (27,4 procent) en huizen of appartementen (26,1 procent). 1,9 procent betrekt een kamer in een hospitawoning, een opvallende stijging ten opzicht van de grootschalige studie over Gentse studentenhuisvesting in 2021.
  • Op kot gaan wordt steeds duurder. In 2020 betaalden Gentse kotstudenten gemiddeld 401 euro, in 2023 is dat 522,74 euro (inclusief alle kosten). Dat stemt overeen met de gemiddelde prijs voor een kamer die via de kotenzoeker van Kotatgent wordt geadverteerd. Voor 38 procent van de studenten die niet op kot zitten, is de hoge huurprijs de belangrijkste reden om niet op kot te gaan. Ook voor een derde van de kotstudenten zelf is de huurprijs te hoog.
  • 63 procent van de kotstudenten is tevreden over de prijs-kwaliteit, 4 procent vindt de kwaliteit van zijn kot ondermaats.

Studie studentenhuisvesting in de Gentse woonstad 

De druk op de woonmarkt is de laatste jaren sterk gestegen. Hier zijn veel redenen en verklaringen voor. Ook de blijvende toename van studenten jaar na jaar draagt bij tot deze hoge druk. Op 20 jaar tijd kwamen er in Gent maar liefst 34.000 studenten bij, los nog van het aantal uitwisselingsstudenten. het is duidelijk dat een belangrijk deel van de studenten 'op kot' zit. Gezien er in dezelfde periode slechts 3800 erkende units studentenhuisvesting bijkwamen, kan men niet anders dan vaststellen dat er een tekort is aan studentenhuisvesting en dat studenten panden en appartementen bewonen die niet bedoeld zijn als studentenhuisvesting.

De Stad Gent schreef een studieopdracht uit over 'Studentenhuisvesting in de Gentse woonstad' om volgende zaken onder de loep te nemen:

  1. Register studentenhuisvesting: onderzoek met betrekking tot initiatie van een register studentenhuisvesting, met als doel om jaarlijks systematisch te kunnen monitoren op welke adressen de studenten in Gent wonen en hoeveel studenten in Gent wonen.
  2. Woonbehoeften van studenten: in kaart brengen en analyseren wat de woonbehoeften van studenten zijn.
  3. Het verder verdiepen van een globale visie op studentenhuisvesting in Gent, met opsplitsing in een aantal deelthema's: aanbodverruiming, ruimtelijk aspect, beheer en handhaving.
  4. Het perspectief van bewoners die ervaring hebben met het wonen dichtbij een groot studentenpand. Hun kijk vanuit het oogpunt samenleven geeft aanvullend inzicht, betekenis en richting aan een evenwichtig beleid tussen Gent als woonstad en Gent als studentenstad.

Samenvatting van de studie

Bekijk het document hier DOCX (23.62 kB)