Melding van werkzaamheden binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht

In sommige gevallen moet je een melding indienen of gelden andere procedures.

Waar gaat het over?

Wil je werkzaamheden uitvoeren binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht? Dan moet je in sommige gevallen een melding indienen. Dit is zo voor bijvoorbeeld het veranderen van dakafwerking, het vervangen van buitenschrijnwerk of het schilderen van je gevel in een andere kleur.

Check of de werken die jij plant gemeld moeten worden in het Onroerenderfgoedbesluit.

TIP: Neem sowieso vooraf contact op met de Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg. Wij adviseren je en helpen bij het samenstellen van je dossier.

Let op!

 • De werken mogen geen deel uitmaken van een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag, want dan geldt een andere procedure.
 • Indien het pand een beschermd monument is, moet ook een andere procedure gevolgd worden.

Hoe dien je een melding in?

Gebruik het formulier 'Melding van werkzaamheden binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht'. Je vindt het formulier bovenaan en onderaan deze pagina.

Op basis van de info die jij aanlevert, volgt de beoordeling. Voeg daarom volgende relevante info toe aan je melding:

 • Een beschrijving van de huidige staat van het erfgoed. Geef geen beschrijving van het volledige erfgoed, maar enkel van het gedeelte waarop de geplande werken betrekking hebben. Voeg foto's toe en duid op een (zelfgemaakt) plan aan waar deze zijn genomen. 
 • Een beschrijving van de geplande werken. ​​​​​Geef aan waar deze werken precies zullen plaatsvinden, door middel van foto’s, (zelfgemaakt) situeringsplan en/of schets met aanduiding van de ingreep. Geef een volledige, uitgebreide en nauwkeurige beschrijving van de werken waarbij je voldoende concreet ingaat op de uitvoeringswijze (materialen, kleur, uitvoeringstechniek). Voeg, indien van toepassing, technische fiches en uitvoeringstekeningen toe. Enkel een offerte is niet voldoende.
 • Een motivering van de geplande werken. Leg uitgebreid en grondig uit waarom de geplande werkzaamheden moeten plaatsvinden en verwijs daarbij, als het van toepassing is, naar jouw goedgekeurde beheersplan. 
 • De vermoedelijke begin- en einddatum van de werken.

Let op: Als er informatie ontbreekt kan de dossierbehandelaar de aanvraag niet correct beoordelen en zal er voor jou tijd verloren gaan door de vraag tot het bezorgen van bijkomende info. Je kan maar één keer een aanvulling doen. Als de aanvraag na de aanvulling of het verstrijken van de genoemde aanvullingstermijn nog steeds niet volledig is, zullen we het dossier weigeren.

Voor specifieke categorieën van werken voeg je best nog bijkomende dossierstukken toe:

 • Schilder- of kaleiwerken: voeg de technische productfiches toe, specifieer de (RAL)kleur en beschrijf de wijze van aanbrengen.
 • Herstel of vervangen van schrijnwerk: voeg opmetingstekeningen toe (doorsnede, voor- en zijaanzicht) met afmetingen van het bestaande schrijnwerk én uitvoeringstekeningen (doorsnede, voor- en zijaanzicht) met afmetingen van het nieuwe schrijnwerk. Je contacteert hiervoor best je schrijnwerker en/of architect.
 • Voegwerken: Specifieer de wijze van uitkappen, de samenstelling van de nieuwe voegmortel en de wijze van voegen

Bezorg het formulier met bijlagen aan de dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg via dienst.archeologie.monumenten@stad.gent. Of per post aan het College van Burgemeester en Schepenen, Botermarkt 1, 9000 Gent.

Hoe gaat het verder?

Het college beslist of de werken invloed hebben op het stadsgezicht.
 • Hebben de werken geen invloed op het stadsgezicht? Dan mag je 30 kalenderdagen na het indienen van de melding starten met de werken. Je ontvangt hiervan geen bericht.
 • Hebben de werken invloed op het stadsgezicht? Dan wordt je melding behandeld als een toelating. Je wordt op de hoogte gebracht dat je de beslissing van de toelating moet afwachten vooraleer de werken kunnen starten. Binnen de tien dagen na de beslissing over je toelating, ontvang je hierover een bericht.

Melding van werkzaamheden binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht