Melding van werkzaamheden binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht

In sommige gevallen moet je een melding indienen of gelden andere procedures.

Inhoud

Waar gaat het over?

Wil je werkzaamheden uitvoeren binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht? Dan moet je in sommige gevallen een melding indienen. Dit is zo voor bijvoorbeeld het veranderen van dakafwerking, het vervangen van buitenschrijnwerk of het schilderen van je gevel in een andere kleur.

Check of de werken die jij plant gemeld moeten worden in het Onroerenderfgoedbesluit.

TIP: Neem sowieso vooraf contact op met de Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg. Wij adviseren je en helpen bij het samenstellen van je dossier.

Let op!

 • De werken mogen geen deel uitmaken van een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag, want dan geldt een andere procedure.
 • Indien het pand een beschermd monument is, moet ook een andere procedure gevolgd worden.

Hoe dien je een melding in?

Gebruik het formulier 'Melding van werkzaamheden binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht'. Je vindt het formulier onderaan deze pagina.
 
Om je dossier goed te kunnen beoordelen, is het belangrijk dat je de volgende bijlagen toevoegt:
 • een beschrijving van de huidige staat van het goed
 • een beschrijving van de geplande werkzaamheden
 • een motivering waarom de werkzaamheden nodig zijn
 • de uitvoeringstechniek en het te gebruiken materiaal, eventueel vergezeld van een technische fiche
 • de precieze plaats waar de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd
 • tekeningen of plannen
 • fotomateriaal van de bestaande toestand
Bezorg het formulier met bijlagen aan de dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg via dienst.archeologie.monumenten@stad.gent. Of per post aan het College van Burgemeester en Schepenen, Botermarkt 1, 9000 Gent.

Hoe gaat het verder?

Het college beslist of de werken invloed hebben op het stadsgezicht.
 • Hebben de werken geen invloed op het stadsgezicht? Dan mag je 30 kalenderdagen na het indienen van de melding starten met de werken. Je ontvangt hiervan geen bericht.
 • Hebben de werken invloed op het stadsgezicht? Dan wordt je melding behandeld als een toelating. Je wordt op de hoogte gebracht dat je de beslissing van de toelating moet afwachten vooraleer de werken kunnen starten. Binnen de tien dagen na de beslissing over je toelating, ontvang je hierover een bericht.