(Mobiel) zorgwonen

Bij zorgwonen delen maximaal twee ouderen of zorgbehoevenden een woning met een ander gezin of een alleenstaande die ondersteuning biedt.

Wat is zorgwonen? 

Zorgwonen is het creëren van een kleinere woongelegenheid in of bij een bestaande woning, zodat maximaal 2 hulpbehoevende personen of 65-plussers kunnen inwonen bij iemand die hen zorg verleent.

Het omgekeerde kan ook: een zorgverlener die inwoont bij hulpbehoevende personen. Een huurwoning kan eveneens in aanmerking komen als zorgwoning, maar de eigenaar moet hiervan wel op de hoogte zijn en zijn goedkeuring geven.

Wie komt in aanmerking? 

 • ofwel maximum 2 personen, waarvan minstens 1 persoon van 65 jaar of ouder
 • ofwel maximum 2 personen, waarvan minstens 1 hulpbehoevend is:
  • een persoon met een handicap
  • een persoon met nood aan ondersteuning om zich in het thuismilieu te kunnen handhaven
  • een persoon die in aanmerking komt voor een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden, een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood of een basis ondersteuningsbudget

Het maakt niet uit of de doelgroep in de hoofdentiteit of in de ondergeschikte woont. 

Vraag na bij de organisatie die verantwoordelijk is voor bovenstaande hulpbehoevendheid hoe de hulpbehoevendheid kan aangetoond worden. 

Wat zijn de voorwaarden voor de woning bij zorgwonen? 

Er wordt een ondergeschikte wooneenheid gecreëerd: 

 • binnen een bestaande woning
  • de ondergeschikte wooneenheid mag maximum 1/3 van de totale woning innemen
  • de ondergeschikte wooneenheid vormt één fysiek geheel met de hoofdwooneenheid
 • binnen een bestaand, hoofdzakelijk vergund, vrijstaand bijgebouw bij een woning
  • de ondergeschikte wooneenheid is maximaal 50m²
  • nutsvoorzieningen en waterafvoer worden gedeeld met de hoofdwooneenheid
 • in een tijdelijke, verplaatsbare unit
  • de verplaatsbare constructie wordt op hetzelfde perceel geplaatst als de hoofdwooneenheid binnen een straal van 30 meter van de hoofdwooneenheid
  • de tijdelijke verplaatsbare constructie is maximaal 50m² groot en 3,5m hoog
  • nutsvoorzieningen en waterafvoer worden gedeeld met de hoofdwooneenheid
  • de plaatsing is tijdelijk voor een maximale totale duur van drie jaar. De duur kan met een nieuwe melding slechts één keer verlengd worden met een aanvullende periode van maximaal drie jaar. 
  • binnen drie maanden na het beëindigen van de zorgsituatie, moet de verplaatsbare constructie verwijderd worden
 • Je kan ruimtes in de woning delen (bijvoorbeeld keuken), maar dit hoeft niet.

Gebeuren er dus geen structurele veranderingen aan je woning? Dan is een melding voldoende.

 • een melding gebeurt digitaal via het omgevingsloket
 • gebruik het voorbeelddossier als leidraad om je eigen aanvraag samen te stellen en in te dienen

Moet je je woning vergroten en gebeuren er constructieve werken om het tot een zorgwoning om te bouwen? Dan moet je een omgevingsvergunning aanvragen. 

Wat verandert er fiscaal en financieel? 

De melding of vergunning zorgt er voor dat de Dienst Burgerzaken de bewoners van de hoofd- en ondergeschikte wooneenheid apart inschrijft in het bevolkingsregister. Als je als alleenstaande bewoner een vervangingsinkomen ontvangt, zal je daardoor niet als samenwonend worden aanzien met de bewoners van het andere woongedeelte. En behoud je je volledige uitkering als alleenstaande.

Gebruik een modelhuurcontract 

Als bewoner van de hoofdwooneenheid kan je de bewoning van het ondergeschikte gedeelte verhuren of kosteloos aanbieden.

Wil je verhuren? Stel dan een huurcontract op. Daarin verwerk je alle voorwaarden, rechten en plichten voor jou en je huurder. Je kan ook een modelhuurcontract gebruiken. 

Wat als de zorgsituatie eindigt? 

Komt er een einde aan de zorgsituatie? Dan dien je een melding in bij de Stad Gent, waarbij je kiest voor het beëindigen van de zorgfunctie. Dit doe je digitaal via het omgevingsloket