Samenwerking met VDAB hernieuwd op maat van Gentse arbeidsmarkt

In de overeenkomst staan zowel grote lijnen als concrete projecten. Er is een gedeelde ambitie om perspectief te bieden in onzekere tijden.

 

Voor de derde legislatuur op rij sluiten VDAB Oost-Vlaanderen en de Stad Gent een samenwerkingsakkoord. In de overeenkomst staan zowel grote actielijnen als concrete projecten, op maat van de Gentse arbeidsmarkt. De samenwerking toont een gedeelde ambitie voor de toekomst en wil perspectief bieden in onzekere tijden.

In de overeenkomst zijn de krijtlijnen en prioriteiten van de samenwerking vastgelegd. Samen zetten de Stad Gent en VDAB zich in om vacatures sneller en gerichter in te vullen, elk talent in Gent te activeren en de overgang van het onderwijs naar de arbeidsmarkt en levenslang leren te faciliteren. Hieronder enkele voorbeelden van concrete projecten. 

  • Vacatures sneller en gerichter invullen door de organisatie van een online job- en opleidingsevent voor de Gentse haven.
  • Het activeren van elk talent door de werking van Jobteam Gent.
  • Het faciliteren van de overgang van het onderwijs naar de arbeidsmarkt, maar ook transities binnen de loopbaan, wordt aangepakt door initiatieven zoals De Stap en het project 'House of Skills'.

Waar het Gentse en het Vlaamse beleid elkaar raken, daar bundelen we de krachten. Zeker nu is dat belangrijk, met onder meer extra inspanningen voor school­ver­la­ters en tijdelijk werklozen. We werken samen voor meer impact, voor goede en duurzame jobs in Gent en voor de Gentenaars.

Bram Van Braeckevelt , schepen van Werk en Sociale Economie

De coronacrisis raakt wie kwetsbaar is het hardst. De Stad Gent en VDAB willen nog meer oog hebben voor wie de kracht of de skills mist om werk te vinden. Een belangrijk instrument daarvoor is Jobteam Gent. Daarnaast levert de Stad onder meer extra inspanningen om de digitale kloof te dichten, en creëren we extra jobs in de sociale economie.

Rudy Coddens , schepen van Sociaal beleid en Armoedebestrijding

Extra acties door coronavirus

Het samenwerkingsakkoord is opgesteld voor de uitbraak van Covid-19. Om de impact van de coronacrisis het hoofd te bieden, hebben VDAB en de Stad Gent een addendum toegevoegd aan het oorspronkelijke samenwerkingsakkoord. Dit addendum werd op 19 oktober 2020 ondertekend. Hiermee willen de partners mee inzetten op het relanceplan van de Stad voor het luik werk. Een concreet voorbeeld van dit plan is de pop-up Klaar voor Take-Off.

Als regisseur is VDAB ver­ant­woor­de­lijk voor de uitvoering van het Vlaams arbeids­markt­be­leid. In een grootstad zoals Gent hebben we daar heel sterke partners en een stevige verankering met het lokaal bestuur voor nodig. Op het stedelijk niveau moet het beleid operationeel gemaakt worden mét impact op de werk­loos­heids­sta­tis­tie­ken. Alleen samen zijn we sterk in werk.

Freddy Van Malderen , directeur VDAB Oost-Vlaanderen