Jeugdhuis bij Jeugdhuis Ergenekon

Praktisch

  • Jeugdhuis Ergenekon — Victor Frisstraat 7, 9000 Gent
  • Enkel jongens van 13 tot 25 jaar
  • Toegankelijk voor personen met een functiebeperking

Beschrijving van de activiteit

Jeugdhuis Ergenekon is toegankelijk voor alle jongeren: activiteiten, uitstappen, leergesprekken ea.
Minimum 10 maanden per jaar open, gedurende minimum 20u per week gespreid over tenminste 5 dagen.
Inclusief mensen met een beperking. Er worden inspanningen geleverd voor kinderen en jongeren met financieel minder draagkracht.

School bert carlier: van hen wordt er geen lidgeld gevraagd
Er worden inspanningen geleverd voor kinderen en jongeren met financieel minder draagkracht.

Organisatie

Jeugdhuis Ergenekon

Samenvatting

Download de samenvatting als pdf