Adviesraad en platform rond mondiale solidariteit

De Gentse actoren die actief zijn rond mondiale solidariteit, zijn verenigd in 2 organen: AdMoS (vroeger STANZ) en AdMoSfeer (vroeger GONZ).

Het Gentse stadsbestuur vindt gestructureerd overleg met plaatselijke organisaties die bijdragen tot internationale solidariteit zeer belangrijk. Dit overleg kan de kwaliteit van het lokaal mondiaal beleid verhogen. Deze actoren beschikken vaak over sterke expertise. Daarnaast zijn zij de spreekbuis van wat er onder de bevolking leeft. Ze streven gelijklopende doelstellingen na, waardoor ze door uitwisseling of samenwerking beter kunnen inzetten op het versterken van de internationale solidariteit in Gent.

  • AdMoS (Adviesraad Mondiale Solidariteit) is de formele adviesraad.  Zij fungeren als gesprekspartner voor de Stad inzake het lokaal mondiaal beleid.
  • AdMoSfeer is het informeel overlegplatform van het Gentse middenveld dat actief rond mondiale solidariteit.

Ledenlijst Adviesraad Mondiale Solidariteit

Bekijk de AdMoS ledenlijst PDF (147.34 KB)