Wat als het botst met je kotbaas?

Wat als het niet vlot tussen jou en je kotbaas? Hier vind je advies en de verschillende stappen die je kan ondernemen.

Een kotbaas die je privacy niet respecteert, je huurwaarborg niet teruggeeft of je onverwachts extra kosten aanrekent? Niet fijn, maar er zijn oplossingen:
 

  • Ga in dialoog, probeer er eerst zelf uit te raken met je kotbaas.
    Lukt dat niet?
  • Win informatie in bij Kotatgent of bij de huisvestingsdienst van je onderwijsinstelling. Zij informeren jou over jouw rechten.
  • Indien nodig verwijzen we door naar de Huurdersbond, die jouw belangen zal verdedigen.
  • Je kan ook altijd terecht bij Op Krot, dit is een studentenvereniging voor en door studenten. 
  • Als niets van dit alles helpt en het conflict escaleert, neem dan contact op met het Justitiehuis in Gent over de mogelijke gerechtelijke stappen. 
  • Voor het opstarten van een procedure voor de vrederechter, kan elke partij de andere laten oproepen in verzoening. Het voordeel van deze verzoeningsprocedure is dat ze kosteloos is. Er zijn geen gerechtskosten en men heeft niet meteen een advocaat nodig. Is er geen akkoord? Of verschijnt één van de partijen niet? Dan rest enkel de mogelijkheid van een gerechtelijke procedure via de vrederechter. 

Onze grootste tip: vraag tijdig hulp!