Voorschot op je sociale uitkering

Vroeg je een uitkering maar moet je nog wachten? Het OCMW kan een voorschot geven, zo vermijd je geldproblemen. Je betaalt later terug.

Waar gaat het over?

Wanneer je een bepaalde uitkering aanvraagt, kan het nog een tijdje duren voor je die echt ontvangt. Hierdoor bestaat de kans dat je in financiële moeilijkheden raakt. Om dit te voorkomen kan je bij het OCMW een voorschot op jouw uitkering aanvragen. Het kan gaan om voorschotten op:

  • werkloosheidsuitkering;
  • ziekenfondsuitkering;
  • pensioen;
  • ziekte- en invaliditeitsuitkering;
  • loon;

Wat zijn de voorwaarden?

Je hebt hier nood aan.
Het OCMW stelt in een sociaal-financieel onderzoek vast dat je over onvoldoende bestaansmiddelen beschikt.

Je hebt recht op een sociale uitkering.
Op het moment dat je een voorschot vraagt, staat het recht op de sociale uitkering in kwestie (werkloosheidsvergoeding, groeipakket, pensioen, …) bijna zo goed als zeker vast. Alleen is je dossier nog niet volledig uitgewerkt.
Je kan geen voorschot krijgen op rechten die je nog moet aanvragen. Wel kan OCMW Gent je in bepaalde gevallen helpen bij de aanvraag.

Je bent akkoord dat de instelling die jouw uitkering betaalt het voorschot rechtstreeks aan OCMW Gent terugbetaalt.
Je tekent vóór de toekenning van het voorschot een document dat dit mogelijk maakt.

Hoeveel bedraagt het voorschot?

Het bedrag is afhankelijk van je gezinssituatie en de barema’s van het leefloon. Het voorschot dat je krijgt is dus meestal niet het volledige bedrag van de uitkering waarop je recht zou hebben.
Is je dossier van je sociale uitkering in orde, dan komen de verleende voorschotten naar het OCMW terug. Het resterende bedrag ontvang je zelf.

Wat heb ik nodig?

  • Identiteitskaart
  • Overzicht van de inkomsten van alle gezinsleden (bv. loonfiches, onderhoudsgeld, kinderbijslag,…)
  • Overzicht van de uitgaven (bv. voor gas, elektriciteit, water, huishuur, mutualiteitsbijdrage, internetaansluiting,...)
  • De bevestiging dat je de sociale uitkering in kwestie hebt aangevraagd (tenzij je de aanvraag samen met de maatschappelijk werker doet).

Welke stappen zijn er?

Ga eerst en vooral langs bij het welzijnsbureau in jouw buurt. Neem zoveel mogelijk van de gevraagde documenten mee vanaf jouw eerste bezoek.

Een maatschappelijk werker gaat in een sociaal-financieel onderzoek na of je recht hebt op dit voorschot. Als je akkoord gaat, vragen wij daarna aan de instantie die de uitkering uitbetaalt om ons rechtstreeks terug te betalen.

Gelijkaardige producten

Leefloon aanvragen