Aanvullende financiële hulp

Aanvullende financiële hulp vult jouw inkomen aan tot een bepaald bedrag dat op maat berekend is en verschilt van gezin tot gezin.

Inhoud

Waar gaat het over?

Afhankelijk van de gezinssituatie, kinderlast, leeftijd van de kinderen, het inkomen van het gezin en de huurprijs kom je eventueel in aanmerking voor AFH.
Zo helpt OCMW Gent jou aan een menswaardiger inkomen, terwijl we samen met jou een passende activering/tewerkstelling zoeken.

Wat zijn de voorwaarden?

Inkomen

Is jouw inkomen lager dan een bepaalde grens, dan heb je mogelijks recht op AFH.
Deze grens verschilt van huishouden tot huishouden. Voor de berekening houdt OCMW Gent onder andere rekening met jouw inkomen, recht op sociale voordelen, huishuur en het aantal kinderen ten laste.

Activeringsvereiste

De toekenning of het blijvend toekennen van AFH is afhankelijk van jouw medewerking aan het hulpverlenings- en/of activeringstraject.

Om welk bedrag gaat het?

Het exacte bedrag is afhankelijk van jouw specifieke situatie.
Hoe hoog is jouw inkomen? Heb je kinderen? Hoeveel huur betaal je? Al die zaken hebben een invloed.

Wat heb je nodig?

  • jouw identiteitskaart;
  • een bewijs van samenstelling gezin;
  • jouw huurcontract;
  • een overzicht van jouw inkomsten en uitgaven: loon, kinderbijslag, indien van toepassing onderhoudsgeld (zowel voor jou als voor jouw kinderen), huurpremie, huursubsidie,…

Welke stappen zijn er?

Neem contact op met het welzijnsbureau in jouw buurt. In deze periode van speciale coronamaatregelen doe je dit liefst per telefoon of e-mail. Een maatschappelijk werker maakt dan een afspraak en kan onderzoeken of je recht hebt op AFH.

Gelijkaardige producten

Leefloon aanvragen