Geluidsoverlast van dieren

Bekijk hier wat je best doet tegen geluidsoverlast van blaffende honden, kraaiende hanen, enz.

Heeft jouw buur een blaffende hond of kraaiende haan? Probeer hem er eerst zelf over aan te spreken. Misschien heeft hij zelf niet door dat hij hinder veroorzaakt.

Raken jullie er niet uit? Via de burenbemiddeling kan je proberen de communicatie met jouw buur te herstellen of te verbeteren.

Regelgeving

Politiereglement op de openbare rust en de veiligheid