City Deal ‘E-inclusion by Design’

Stad Gent en 13 Vlaamse centrumsteden werken aan het ontwikkelen van manieren om hun digitale dienstverlening gebruiksvriendelijker te maken

Illustratie digitaal netwerk

Alle lokale overheden zijn ervan overtuigd dat hun digitale dienstverlening zo gebruiksvriendelijk mogelijk moet zijn. Ze willen dat de eindgebruiker centraal staat bij hun digitale dienstverlening. We zien verschillende goede voorbeelden, maar weinig tot geen structurele manieren van aanpak en werkvormen om dit ten gronde te doen. Daar start de uitdaging van deze City Deal ‘E-Inclusion by Design’. 

In deze City Deal focussen we op het ontwikkelen van werkvormen voor lokale overheden om de eindgebruikers zo centraal mogelijk te zetten bij de ontwikkeling en implementatie van de digitale dienstverlening. Via opleiding en experiment wordt een concrete toolbox op maat van lokale overheden ontwikkeld.

De digitale transformatie gaat razendsnel en niet iedereen is mee. Als we niet willen dat die mensen uitgesloten worden, moeten we onze dienst­ver­le­ning gebruiks­vrien­de­lij­ker maken. Samen met onze IT-partner District09 zetten wij graag onze schouders onder dit project.

Sofie Bracke , Schepen van Publiekszaken en Digitalisering

Tussen maart 2022 en december 2024 werken we samen met 13 centrumsteden uit Vlaanderen (Aalst, Antwerpen, Brugge, Gent, Genk, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas, Turnhout) en de VGC Brussel aan deze uitdaging. Iedere partner zet 2 experimenten op waarbij in de fase van de ontwikkeling of implementatie van een digitale dienst de eindgebruiker centraal wordt gezet, om de gebruiksvriendelijkheid van de digitale dienst te verbeteren. Dit leerproces zal gecoacht worden door een externe inhoudelijke partner. Geleerde lessen worden omgezet in bruikbaar materiaal, wat gebundeld wordt in een bruikbare toolbox voor lokale overheden. De vertaalslag naar kleine en middelgrote overheden wordt gemaakt en via partners zoals INTER, Mediawijs en VVSG verspreid naar alle lokale overheden. 

District09 geeft deze City Deal vanuit Stad Gent inhoudelijk vorm en coördineert het project. Het Kenniscentrum Vlaamse Steden en het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) creëerden de beleidsmatige context voor deze City Deal. Deze City Deal wordt gesubsidieerd met een bedrag van 2,89 miljoen euro binnen het actieplan Iedereen Digitaal, via relancemiddelen die Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen, Bart Somers inzet voor e-inclusie op lokaal niveau.

tijdslijn

We geven dit project vorm via 5 werkpakketten

Lokale besturen hebben een goede kennis van Human Centered Design om de gebruiker meer centraal te zetten bij het ontwikkelen en implementeren van digitale dienstverlening.

In elke stad vinden experimenten plaats bij digitale dienstverlening. De trekkers uit de steden vormen een netwerkgroep die coaching krijgt bij het opzetten, uitvoeren en analyseren van de experimenten.

Externe experten voorzien de steden van design- en analysetools waarmee ze aan gebruiksvriendelijkheid kunnen werken tijdens het hele ontwikkelings- en implementatieproces.

De geleerde lessen uit kennisopbouw, coaching en experiment worden omgezet in bruikbaar materiaal en beleidsaanbevelingen en worden verspreid naar alle lokale overheden en betrokken partijen.

De uitdagingen van de City Deal worden op een duidelijke en efficiënte manier gecoördineerd, ondersteund en verantwoord, zodat alle partijen kunnen samenwerken aan de gestelde doelen.