(Jeugd-) Straathoekwerk

Jeugdstraathoekwerkers en straathoekwerkers zetten zich in de Gentse straten in voor de meest kwetsbare personen.

Zetels

 

Straathoekwerk: De straathoekwerkers werken in de 19de-eeuwse gordel en in het stadscentrum met de meest kwetsbare mensen van onze stad. We zijn present en nabij in de leefwereld en komen vooral op plaatsen waar andere diensten en organisaties niet veel komen (parken en pleintjes, cafés, kraakpanden,…). Onze doelgroep bestaat uit meervoudig gekwetsten, mensen met geen of onvoldoende vertrouwen in hulpverlening, vaak met een fragiel sociaal en professioneel netwerk. Per wijk bekijken we de fenomenen en zetten daarop in waar anderen niet of onvoldoende komen, waar hulpverlening zijn weg of toegang onvoldoende vindt.

We bouwen met onze gasten een werkrelatie op, we zoeken samen naar hun eigen doelstellingen, zijn nabij, begripvol en bereikbaar. We geven onze deskundige mening als het nuttig is of kan, maar pushen niet. We werken op hun tempo en maken op die manier zaken bespreekbaar, pakken op een warme manier samen problemen aan, stappen samen over drempels of lopen samen tegen muren. We geven hen een stem en zoeken samen met partners naar structurele oplossingen voor problemen.

 

Coördinatoren: Wannes Degelin & Bart Guillemyn

 

Contact: outreachendwerken@stad.gent

 

 

Jeugdstraathoekwerk: De jeugdstraathoekwerkers werken volgens dezelfde methodiek en richten zich specifiek op kwetsbare jongeren tussen 12 en 26 jaar. De jeugdstraathoekwerkers zijn actief in 5 wijken: Gent-centrum, Ledeberg, Sint-Amandsberg, de Watersportbaan en Nieuw Gent.

Coördinator: Sofie Ryckeboer

Contact: outreachendwerken@stad.gent