Vijf nieuwe 'herstelbedden' voor daklozen met medische zorgen

Daklozen die in Gent verblijven en medische nazorg nodig hebben, kunnen er revalideren en worden tegelijk begeleid door het OCMW.

Daklozen die medische nazorg nodig hebben na een opname of behandeling, kunnen sinds kort terecht in vijf nieuwe 'herstelbedden' in het Leeuwenhof in Drongen. Ze vinden er een stabiele plek om te revalideren, en krijgen er begeleiding van het OCMW in de zoektocht naar een eigen woonst of opvangtraject.
 
Uit de Gentse dak- en thuislozentelling van eind 2020 bleek dat een aantal daklozen medische problemen ervaren. Gentse ziekenhuizen en wijkgezondheidscentra signaleerden eerder al dat er geen aanbod is voor daklozen met nood aan medische nazorg, zoals wondverzorging of opvolging van medicatie. Het enige alternatief was tot nu toe een langere opname in het ziekenhuis of een verblijf in de nachtopvang, maar die is niet voorzien op dergelijke medische nazorg.
 
Daarom voorziet de Stad sinds kort, in samenwerking aan met Presbyterium Gandae vzw, vijf 'herstelbedden' in het Leeuwenhof in Drongen. Daklozen krijgen er professionele verzorging én begeleiding naar de gezondheidszorg en een stabiele woonplek. Zo verkleint het risico op langdurige medische problemen en vergroot de kans op een succesvol traject uit de dakloosheid. De dakloze moet wel akkoord gaan met de medische verzorging en de begeleiding. De vijf herstelbedden komen er dankzij een tussenkomst van het RIZIV, aangevuld met steun van de Stad Gent. De bewoners betalen een dagvergoeding.

Positieve resultaten

Het herstelverblijf is nu enkele maanden open, met positieve resultaten. Tot nu toe kregen 13 daklozen er een plek. Bewoners blijven gemiddeld twee tot drie maanden in begeleiding. Het OCMW Gent helpt de daklozen ook zoeken naar een duurzame oplossing, zoals een eigen woonst of een traject 'opvang en oriëntatie'. Drie mensen konden na de herstelopvang terecht in het Leeuwenhof voor aansluitende 24-uursopvang, één iemand kon terecht in een sociale woning, nog iemand vond een kamer in Gent.

Het ultieme doel is uiteraard om mensen te helpen weg te raken uit dakloosheid. De 'herstelbedden' zorgen ervoor dat die mensen goede nazorg krijgen en niet op straat hoeven te herstellen. Dat sommige van hen dankzij onze begeleiding ook een stabiele woonplek vinden, is een geweldig pluspunt.

Rudy Coddens, schepen van Armoedebestrijding, Gezondheid en Zorg