Vier extra straat­hoek­wer­kers exclusief voor kwetsbare jongeren

De Stad lanceert ook een oproep aan jeugdorganisaties om meer jeugdwelzijnswerkers in te zetten. Er zijn daarvoor subsidies voorzien.

De Stad Gent schakelt 4 extra straathoekwerkers in die zich exclusief tot jongeren richten. De Stad lanceert ook een open oproep aan jeugdorganisaties om (meer) jeugdwelzijnswerkers in te zetten of meer jeugdactiviteiten te organiseren. Goedgekeurde projecten kunnen rekenen op een subsidie.

Vertrouwensband

Vanuit het middenveld komen meer en meer signalen over jongeren die hulp nodig hebben maar door geen enkele organisatie bereikt worden. Daarom zet de Stad in de wijken Gent-centrum, Sint-Amandsberg, Ledeberg en de Watersportbaan sinds deze maand 4 jeugdstraathoekwerkers in. Zij zoeken op straat toegang tot de leefwereld van jongeren tussen 12 en 26 om hun verbinding met de maatschappij terug aan te halen.

De jeugdstraathoekwerkers focussen op geïsoleerde jongeren met vaak een zware rugzak en proberen hen toe te leiden naar een school, vrijetijdsorganisatie, opleidings- of tewerkstellingsproject. Het project, waarvoor de Stad Gent jaarlijks 156.000 euro vrijmaakt, is uniek in Vlaanderen omdat het stadsbestuur in dit geval ook zelf investeert in straathoekwerk, en niet alleen via het middenveld.

Door te observeren, op straat maar ook op pakweg Tiktok, leren de straat­hoek­wer­kers jongeren en hun gewoontes kennen. Daarna bouwen ze een ver­trou­wens­band en bieden ze een springplank aan. Zo begeleidde één straat­hoek­wer­ker een jongere al naar de pop-up voor school­ver­la­ters in de Brabantdam.' 

Elke Decruynaere , schepen van Jeugd en Outreachend Werken

Open oproep

De Stad lanceert ook een open oproep aan jeugdorganisaties om meer jeugdwelzijnswerkers in te schakelen of meer jeugdactiviteiten te organiseren, om op die manier meer kwetsbare kinderen en jongeren te bereiken. Elke goedgekeurde aanvraag die aan de voorwaarden voldoet, kan rekenen op een subsidie. Ook jeugdwerkingen die willen professionaliseren of die binnen de jeugdsector samenwerkingen willen aangaan, maken kans op steun van de Stad.

Organisaties kunnen een aanvraag indienen tot en met 4 oktober 2020. Op donderdag 17 september 2020 wordt een speeddate georganiseerd om organisaties de kans te geven samen een dossier in te dienen.