jeugdwelzijnswerk beestig jeugdwerk een verbindend verhaal

Open Call Jeugd(welzijns)werk

De jeugddienst lanceert een open oproep voor jeugdorganisaties die aan de slag gaan met kinderen en jongeren in kwetsbare situaties.

Handig voor wie indient!

 1. Bekijk hier alle vragen die in het aanvraagformulier worden gesteld. Zo kan je makkelijk je dossier voorbereiden voor je indient.
 2. Bekijk hier een sjabloon voor je begroting
 3. Opgelet: je dient je aanvraag in voor 4 oktober 23u59.
 4. Problemen met het webformulier? Neem contact op met jeugdwerk@stad.gent. In het indienweekend van 2-4 oktober wordt deze mailbox regelmatig opgevolgd.

Waarom

Het aantal kinderen en jongeren in Gent is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Hierdoor ontstaat er extra druk op het bestaande jeugd(welzijns)werk en is er een stijgende vraag naar meer kwaliteitsvol vrijetijdsaanbod. Helaas zijn ook het aantal kinderen en jongeren in kwetsbare situaties gevoelig gestegen in Gent. Daarom heeft Stad Gent beslist om de komende jaren stevig in te zetten op het uitbreiden van het jeugd(welzijns)werk met focus op kinderen en jongeren in kwetsbare situaties.

Naar wie is deze open call gericht?

Jeugddienst lanceert deze open call voor (jeugd)organisaties om:  

 • Meer mobiele jeugdwelzijnswerkers in te zetten om in prioritaire wijken en sectoren tieners en jongeren in kwetsbare situaties te bereiken.
 • In specifieke prioritaire wijken en sectoren jeugdwelzijnswerkers in te zetten om een kwaliteitsvol aanbod te voorzien en met de doelgroep aan de slag te gaan. 
 • In wijken met een beperkt vrijetijdsaanbod meer vrijetijdsaanbod te realiseren voor kinderen, tieners en jongeren
 • Zelforganisaties die zich richten naar kinderen, tieners en jongeren in kwetsbare situaties de kans te geven om te groeien en zich te versterken
 • Jeugdwerkinitiatieven de mogelijkheid te bieden om te professionaliseren.
 • Extra in te zetten op de verbinding tussen jeugdhulp en jeugd(welzijns)werk.

Begeleidende infosessies en workshops

Op 7 september om 19u is er een infosessie waar deze oproep uitgebreid uit de doeken wordt gedaan. Tussen 8 en 17 september zijn er workshops per categorie om jouw dossier samen vorm te geven. Op 17 september organiseren we een speeddate om de juiste partner voor jouw project te vinden. Meer info kan je hier vinden.

Waar gaat het over?

Stad Gent wil subsidieovereenkomsten afsluiten met jeugdorganisaties die een aanbod voorzien voor kinderen, tieners en of jongeren. Er zijn 4 categorieën waarvoor organisaties zich kandidaat kunnen stellen. De categorieën vind je onderaan de pagina.

Wat komt niet in aanmerking?

 • Initiatieven die zich in de persoonlijke levenssfeer afspelen; initiatieven die geen openbaar karakter hebben;
 • Commerciële initiatieven;
 • Erediensten of godsdienstonderricht;
 • Initiatieven met partijpolitieke doeleinden;
 • Initiatieven die louter bedoeld zijn voor fondsenwerving.

 

programma

Ik stel me kandidaat voor...