Steun voor vijf initiatieven die nieuwkomers helpen met sociaal netwerk

De initiatieven variëren van zangmomenten, buddy's en praatmaatjes tot sportlessen om vrijwilliger te worden.

Sportaround geeft al sportlessen aan onder meer jongeren en breidt de werking nu uit naar nieuwkomers

Vijf organisaties krijgen samen 257.000 euro extra steun om nieuwkomers te helpen een sociaal netwerk uit te bouwen tijdens hun inburgeringstraject. De initiatieven variëren van sportlessen om vrijwilliger te worden tot zangmomenten en praatmaatjes.

Het inburgeringstraject van nieuwkomers omvat naast begeleiding naar werk en lessen maatschappelijke oriëntatie en Nederlands ook een deel maatschappelijke participatie. Voor sommige nieuwkomers is dat verplicht, voor andere een keuze. Om die participatietrajecten uit te breiden, komt er op vraag van de Stad Gent en Amal, het Gentse Agentschap voor Integratie en Inburgering, nu extra financiële steun vanuit de Vlaamse overheid en de Europese Unie.

Vijf Gentse organisaties, Refu Interim, Duo for a Job, De Centrale, Een Hart voor Vluchtelingen en Sportaround, ontvangen samen 257.000 euro om hun participatietrajecten voor nieuwkomers uit te breiden, toegankelijker te maken of te verankeren.

Met Gent Verbindt investeren we in vijf projecten die nieuwkomers ondersteunen bij het opbouwen van een sociaal netwerk tijdens hun inbur­ge­ringstra­ject. Van sportlessen tot zangmomenten en praatmaatjes, deze initiatieven zorgen ervoor dat nieuwkomers zich sneller thuis voelen in Gent.

schepen van Gelijke Kansen, Welzijn en Participatie

Refu Interim gebruikt de extra steun om nog meer nieuwkomers toe te leiden naar vrijwilligerswerk en om extra partners warm te maken voor een samenwerking. Een Hart voor Vluchtelingen breidt het succesvolle pilootproject 'Praat Met Mij' uit, waarbij een nieuwkomer en een praatmaatje samenkomen om de stad te leren kennen en Nederlands te oefenen.

De Centrale organiseert dan weer zangmomenten voor nieuwkomers en gevestigde inwoners met liedjes in het Nederlands en in andere talen. Duo for a Job breidt zijn buddywerking uit en start een proefproject rond fondsenwerving bij bedrijven. Sportaround tot slot organiseert sportlessen met het oog op toekomstig vrijwilligerswerk bij sportorganisaties.