Stad Gent versterkt Casa Rosa met extra medewerker

Het Oost-Vlaamse Regenbooghuis wordt zo nog meer de spreekbuis van de Gentse LGBTQ-gemeenschap.

De Stad Gent versterkt Casa Rosa in 2020 met een extra voltijds medewerker. Het Oost-Vlaamse Regenbooghuis wordt zo nog meer de spreekbuis van de Gentse LGBTQ-gemeenschap. De nieuwe medewerker zal in opdracht van de Stad ook onderzoeken wat de behoeften zijn van de 20 LGBTQ-organisaties qua ondersteuning.

Casa Rosa richt zich op alle individuen en groepen die interesse hebben in en werken rond seksuele oriëntatie en genderidentiteit. De vzw heeft het monumentale pand in de Kammerstraat als thuishaven. Casa Rosa heeft een unieke rol in Gent, want ze overkoepelt meer dan 20 LGBTQ-organisaties en biedt een ontmoetingsplaats en informatie aan ieder die daar nood aan heeft.

Om deze werking nog te versterken, sluit de Stad Gent een samenwerkingsovereenkomst af met de vzw. Sinds januari 2020 is er een extra voltijdse medewerker bij Casa Rosa aan de slag, een investering van 60.000 euro. De medewerker zal de onthaalfunctie van Casa Rosa versterken, en als vast aanspreekpunt signalen doorgeven van en naar individuen én de organisaties binnen het stedelijke ‘Regenboognetwerk’. De medewerker wordt ook het eerste aanspreekpunt voor het onderzoek dat de Stad laat uitvoeren naar de ondersteuningsbehoeften van het Gentse middenveld.

Liefde is liefde in Gent, punt uit. Iedereen moet ten volle zichzelf kunnen zijn, en zich overal op z'n gemak kunnen voelen. Die strijd is nog niet gestreden, daar worden we pijnlijk aan herinnerd door recente homo- en transfobe incidenten. De bijkomende steun aan Casa Rosa is bedoeld om alle Gentse LGBTQ-organisaties te versterken, en de uitwisseling met de Stad Gent te verbeteren.' 

Astrid De Bruycker, schepen van Gelijke Kansen

In het bestuursakkoord erkent het stadsbestuur het middenveld nadrukkelijk als een belangrijke partner. Sterk genetwerkt in de Gentse samenleving en gestuwd door vrijwilligers, staan middenveldorganisaties dicht bij de Gentse burger. De Stad Gent wil daarom, in dialoog met het middenveld, een traject doorlopen over de samenwerking onderling, maar ook over de rolverdeling tussen het middenveld en de Stad.

Door deze extra medewerker kan Casa Rosa vanaf 2020 ook op zater­dag­na­mid­dag een laagdrempelige onthaalwerking voorzien. Gentse holebi- en transgender inwoners kunnen er steeds terecht met hun verhalen, bekommernissen of om elkaar te ontmoeten. Daarnaast kunnen we de stem van de holebi- en transgender inwoners nog beter vertolken naar de beleidsmakers van de Stad, en kunnen we ook extra inzetten op toe­gan­ke­lijk­heid.

Matthias Siau, voorzitter Casa Rosa

Deze nieuwe medewerker komt bovenop de 10.000 euro subsidie die Casa Rosa jaarlijks krijgt voor haar onthaalfunctie met permanentie in de Kammerstraat. De Stad Gent investeerde de laatste jaren ook 100.000 euro in de renovatie en de toegankelijkheid van het gebouw in de Kammerstraat.