Stad Gent stelt buitenruimtes ter beschikking van kwetsbare gezinnen

Na een oproep stelden 20 organisaties zich kandidaat om hun tuin of terrein open te stellen voor kwetsbare gezinnen.

De Stad Gent slaat de handen in elkaar met jeugdbewegingen, jeugdhuizen en andere partners uit het middenveld om afgesloten buitenruimtes ter beschikking te stellen van kwetsbare gezinnen. 20 organisaties stellen hun tuin of terrein open voor gezinnen of bewoners uit de buurt. Ze kunnen die ruimtes gebruiken op afspraak, en er wordt met tijdsloten gewerkt.

Naarmate de duur en de uitdagingen van het binnenblijven tijdens de coronacrisis meer en meer duidelijk werden, sloegen verschillende stadsdiensten de handen in elkaar om afgesloten buitenruimtes op een veilige manier ter beschikking te kunnen stellen van gezinnen. Het idee ontstond bij een Gentse school die haar speelplaats "uitleende" aan ouders en leerlingen die aangaven daar nood aan te hebben.

Blijf in uw kot, is de leuze. Voor families die geen eigen tuin of terras hebben, is dat een hele uitdaging, dus we hopen dat er zeer binnenkort meer mogelijk is. En er zijn ook gezinnen die nood hebben aan een veilige en vertrouwde omgeving om terug buiten te komen.

Elke Decruynaere , schepen van Jeugd

Na een oproep stelden 20 organisaties zich kandidaat om hun tuin of terrein open te stellen voor gezinnen uit de buurt. Het gaat over buitenruimtes van bijvoorbeeld scholen, jeugdbewegingen en jeugdhuizen in de wijken Dampoort, Sint-Amandsberg, Nieuw Gent, Brugse Poort, Rabot, Sluizeken-Tolhuis-Ham, Watersportbaan, Ledeberg, Macharius en Oud-Gentbrugge. Privétuinen worden, op advies van de politie, nog niet ter beschikking gesteld.

Op afspraak na toeleiding

Gezinnen kunnen de ruimtes gebruiken op afspraak. De ruimtes zijn afsluitbaar en er kan slechts één gezin per tijdslot aanwezig zijn. Organisaties en stadsdiensten staan in voor het toeleiden van gezinnen naar deze plekken. Dat gebeurt via de Sociale Regie, het Onderwijscentrum Gent en haar Brugfiguren, Dienst Beleidsparticipatie en de Wijkregisseurs, Dienst Ontmoeten en Verbinden en de Jeugddienst. Ook vzw Jong stelt enkele plekken open voor de gezinnen die de vzw begeleidt. De jeugdwelzijnswerkers van vzw Jong bereiken gezinnen in kwetsbare situaties, die vaak een hoge nood hebben aan buitenspeelruimte.

Permanent openstellen?

De Stad Gent onderzoekt waar het extra aanbod ook na de crisis open kan blijven. De Groendienst is immers structureel op zoek naar bijkomend privaat en semipubliek groen in dichtbebouwde wijken, dat opengesteld kan worden voor buurtbewoners, zoals nu al het geval is voor bijvoorbeeld de groenzone van het Algemeen Ziekenhuis Jan Palfijn en het Coupurepark bij het KTA-Mobi.

Vandaag is meer dan ooit duidelijk hoe belangrijk toegankelijk groen is. Het is de gemeen­schap­pe­lij­ke tuin van alle Gentenaars, en die breiden we prioritair uit in de dichtbebouwde wijken. Aangezien het daar niet evident is om ruimte te vinden, mikken we ook volop op het openstellen van private en semipublieke groenzones. De crisis zorgt voor een stroom­ver­snel­ling, daar kunnen in de toekomst mooie, blijvende samenwerkingen uit voortkomen.

 Astrid De Bruycker , schepen van Openbaar Groen