Speciaal plantmoment in geboortebos voor ouders die kindje verloren

Nabestaanden van overleden kindjes krijgen voortaan een apart, sereen plantmoment in het geboortebos in de Vinderhoutse Bossen.

Ouders van overleden kindjes krijgen voortaan een apart plantmoment in het geboortebos in de Vinderhoutse Bossen. Zo kan dat moment sereen en ingetogen verlopen. Op zondag 15 oktober 2023 vond voor het eerst zo'n moment plaats.
 

De tweede plantdag in het geboortebos in de Vinderhoutse Bossen vond zondag 15 oktober plaats. Alle Gentenaartjes die geboren werden in 2022 konden samen met familie en vrienden een boompje of struik planten. Er kwamen zo'n 1.250 bomen en struiken bij. Het ging vooral om inheemse soorten zoals fladderiep, zwarte els en hazelaar. 

Voor het eerst werd ook een speciaal moment ingericht voor ouders van kindjes die overleden zijn. Tijdens een ingetogen moment konden zij een boompje of struik planten. In het geboortebos staat ook een geboortemonument. Ook ouders van overleden kindjes konden de naam van hun kindje erop laten vermelden.

Persoonlijke uitnodiging

Voor dit plantmoment werden ouders van overleden kindjes nog uitgenodigd via het stadsmagazine en via verenigingen. Onlangs besliste de Stad Gent dat er een register komt voor sterrenkindjes, waardoor de ouders in de toekomst ook persoonlijk aangeschreven kunnen worden.

We merkten de afgelopen jaren dat het geboortebos ook voor ouders die een kindje verloren veel betekenis heeft. Om hen de kans te geven dat in een serene sfeer te doen, kon wie dat wenste een uurtje voor de plantdag komen om een boompje of struik te planten.

Astrid De Bruycker, schepen van Openbaar Groen