Ook na relan­ce­psy­cho­lo­gen nog voldoende laagdrempelige hulp

Ook na het project met de relancepsychologen blijft er dankzij de terugbetaling van de eerstelijnspsychologie voldoende laagdrempelige zorg.

De vier 'relancepsychologen' van de Stad Gent hebben tijdens en na de coronaperiode in totaal 955 kwetsbare Gentenaars gratis psychologische hulp kunnen aanbieden. Ook na het project blijft er dankzij de terugbetaling van de eerstelijnspsychologie voldoende laagdrempelige zorg beschikbaar.
 

Omdat de Covid-19-maatregelen heel wat mentale veerkracht vroegen, wierf de Stad Gent in 2020 in totaal vier psychologen aan om gratis psychologische hulp te verstrekken. In de wijkgezondheidscentra en via organisaties zoals vzw Sivi en Saamo Gent maakten ze psychologische hulp toegankelijk voor kwetsbare Gentenaars. Van eind 2020 tot begin dit jaar werden 1.262 Gentenaars naar hen doorverwezen. Bij 955 mensen werd begeleiding opgestart, de anderen werden doorverwezen naar een aanbod op maat.

Het experiment met de relan­ce­py­scho­lo­gen was een succes. Heel wat kwetsbare Gentenaars vonden in deze moeilijke periode de weg naar de nodige psychologische hulp. Het project leerde ons bovendien dat betaalbare psychologische zorg op laagdrempelige plekken zoals wijk­ge­zond­heids­cen­tra heel wat drempels wegneemt voor kwetsbare burgers.

 Rudy Coddens, schepen van Gezondheid en Zorg

Het project loopt nu af, maar dankzij de terugbetaling van consultaties bij geconventioneerde eerstelijnspsychologen is er ook in Gent nog laagdrempelige psychologische zorg voorhanden. Vandaag is er in Gent per week een capaciteit van van 1.092 sessies laagdrempelige en betaalbare psychologische hulpverlening, waarvan 152 sessies in wijkgezondheidscentra. Een consultatie kost 11 euro per uur of 4 euro voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming.