Nieuw boek zet gasten OpStap in de kijker

OpStap is een programma van de Stad Gent voor mensen met een drugverslaving en mensen in herstel. Een nieuw boek zet hen in de kijker.

OpStap is een programma van de Stad Gent voor mensen met een drugverslaving en mensen in herstel. Naar aanleiding van het vijfjarig bestaan in 2019 is er nu het fotoboek Birds of a Feather, dat inzicht geeft in de organisatie en het leven van de mensen die er komen.

Ellende én hoop

Het idee voor een boek ontstond naar aanleiding van het vijfjarige bestaan van OpStap in 2019. 'Birds of a Feather' is het resultaat van een intense samenwerking tussen OpStap, fotograaf Vincen Beeckman, schrijver Colin Pantall, ontwerpster Lien Van Leemput en uitgever Art Paper Editions (APE). Centraal staan de gasten van OpStap die via inloopmomenten, activiteiten en vrijwilligerswerk een zinvolle tijdsbesteding en invulling van hun dag krijgen.

Mensen krijgen een stem en hun verhalen worden gehoord. Het zijn verhalen die doen verstillen, die getuigen van de doffe ellende die drugs veroorzaken. Maar ook met een kwinkslag en lichtpuntjes van hoop en herstel.

Elke Decruynaere, schepen van Outreachend Werken

Vertrouwen

Vincen Beeckman en Lien Van Leemput sprokkelden verhalen en beelden door met de mensen te praten tijdens de vele inloopmomenten. Vincen vergezelde hen ook op hun vrijwilligerswerk naar het vogelasiel, de spuitenpatrouille, de kinderboerderij en trok met hen mee naar de zee en de Ardennen.

Door de gesprekken kwam er een intiem vertrouwen tot stand dat zorgde voor openhartige beelden, dromen en getuigenissen. Het boek geeft herinneringen, dagelijkse bekommernissen en ideeën in woord en beeld. Colin Pantall nam een reeks interviews af om het doel van OpStap en de relevantie voor de gasten in kaart te brengen.

Ik was opgetogen toen ik vernam dat er een plaats was voor mensen van mijn kaliber. Toen ik OpStap eenmaal ontdekte, voelde dit voor mij als thuiskomen. Het is een plek waar je terechtkan met allerlei vragen. Niet zoals voorheen, toen ik nergens terechtkon.

Yves, gast van OpStap

Birds of a Feather kost 30 euro en is online te bestellen via deze link: https://artpapereditions.org/product/edition/birds-of-a-feather-opstap.