Lus-groepen versterken persoonlijk netwerk van kwetsbare Gentenaars

Tegen het einde van dit jaar zijn er in Gent 15 'lus-groepen' in het leven geroepen. De Stad Gent investeert 35.000 euro in het project.

Tegen het einde van dit jaar zijn er in Gent 15 'lus-groepen' in het leven geroepen. Lus-groepen versterken het persoonlijke netwerk van kwetsbare personen door rond hen heen een 'lus' te vormen van familie, vrienden, buren, enzovoort. De Stad Gent investeert 35.000 euro in het project.

Het project 'Samen sta je sterker' is een samenwerking van de Stad Gent en Lus vzw. Die organisatie werkt aan het herstellen, versterken en uitbreiden van verbondenheid en betrokkenheid tussen mensen. Een van de kernactiviteiten is het opstarten van lus-groepen: rond een kwetsbare persoon wordt een 'lus' gevormd van familie, vrienden, buren, enzovoort. Een lus-groep komt samen om leuke of minder leuke momenten te delen.

De lus-groep betekent veel voor mij. Het doet deugd te weten dat er mensen achter mij staan, het geeft mij het gevoel dat ik toch nog iets beteken. Ik heb dingen verteld die ik met niemand durfde delen en ik heb de moed gekregen om nieuwe contacten te leggen.

Rita, centraal persoon of 'lusser'

Met de 35.000 euro die de Stad Gent ter beschikking stelt, zal Lus vzw het project bij Gentenaars en hulpverleners bekendmaken. De vzw zoekt en begeleidt ook vrijwilligers, want die zijn de drijvende kracht achter het project. Zij gaan samen op pad met mensen die een lus-groep willen starten. De ambitie is om tegen het einde van dit jaar 15 nieuwe Gentse lus-groepen op te starten.

Niet iedereen heeft het geluk goed omringd te zijn. Zeker in coronatijden kan een teken van betrokkenheid een groot verschil maken. Ook in onze stad staan nog te veel mensen alleen in het leven. Daar willen we samen iets aan doen. En ook dit project draait vooral op vrijwilligers. Dubbel mooi is dat. 

Astrid De Bruycker, schepen van Gelijke Kansen, Welzijn en Participatie