Koning Bou­de­wijn­stich­ting bekroont Gentse projecten rond geestelijke gezondheid

De projecten 'Gentse Mobiele Werkers Geestelijke Gezondheid' en 'Connect 0-4' ontvangen elk een geldprijs van 10.000 euro.


Twee projecten van Stad Gent zijn vandaag, op dinsdag 23 februari 2021, in de prijzen gevallen bij de uitreiking van de award 'mentale gezondheid in eerste lijn' van de Koning Boudewijnstichting. De projecten 'Gentse Mobiele Werkers Geestelijke Gezondheid' en 'Connect 0-4' ontvangen elk een geldprijs van 10.000 euro.
 

Met de prijs beloont de Koning Boudewijnstichting vernieuwende praktijken in de eerste lijn die de competenties rond geestelijke gezondheid bij zorgprofessionals verhogen of de onderlinge samenwerking tussen zorgsectoren versterken. Voor de award van dit jaar werden meer dan 100 projecten ingediend. Twee van de zeven laureaten zijn projecten van de Stad Gent en partners.

De erkenning door de Koning Bou­de­wijn­stich­ting doet mij – en vooral ook onze vele zeer geëngageerde medewerkers – veel plezier. Ze bewijst dat we de juiste keuzes maakten met ons verbindend pionierswerk waarbij we kwetsbare mensen actief opzoeken en toeleiden naar de juiste zorg.

Rudy Coddens , schepen van Gezondheid en Zorg

Mobiele werkers in drie wijken

Het project 'Gentse Mobiele Werkers Geestelijke Gezondheid' is een samenwerking van de Stad Gent en PAKT (het netwerk geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen in de regio Gent-Eeklo-Vlaamse Ardennen). In drie Gentse wijken is momenteel zo'n mobiel werker aan de slag: Nieuw Gent, Watersportbaan en Rabot. Zij gaan op zoek naar kwetsbare mensen die kampen met psychische klachten en die om allerlei redenen onder de radar blijven.

De mobiele werkers ontmoeten psychisch kwetsbare mensen in hun eigen leefomgeving: thuis, op straat of op openbare ontmoetingsplaatsen zoals inloopcentra. Ze zorgen ervoor dat ze de weg naar de juiste zorg vinden. Tegelijk zijn de mobiele werkers 'kwartiermakers': ze creëren voor hun doelgroep een warme, veilige plek in hun eigen wijk.

Niet-pluis-gevoel

'Connect 0-4' is een project van het Medisch Sociaal Opvangcentrum (MSOC) en RADAR (het netwerk geestelijke gezondheid voor kinderen en jongeren in Oost-Vlaanderen). Het team van 'Connect 0-4' bestaat uit vijf psychologen van het MSOC Gent, het Centrum voor Ambivalente Revalidatie (CAR) in Oostakker, het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg De Drie Stromen en het Centrum Kinderzorg en Gezinsondersteuning Den Boomgaard.

De vijf psychologen worden ingeschakeld als hulp- en zorgverleners bij hun contact met ouders met jonge kinderen (0 tot 4 jaar) een 'niet-pluis-gevoel' vaststellen. Meestal gaat het om een mix van bezorgdheden: gedrag, ontwikkeling, opvoeding, middelengebruik, hechting, agressie, depressie. Dan is het vaak kwestie om snel hulp te bieden. In maximaal drie sessies tonen de psychologen de weg naar gepaste hulp.