Josefien Cornette wint Scriptieprijs DiverGent 2021

In haar scriptie buigt ze zich over de moeilijkheden om mensen met een beperking op een 'complete' manier te portretteren.

De Stad Gent en Universiteit Gent hebben vandaag, op dinsdag 9 maart 2021, voor de zesde keer de Scriptieprijs DiverGent uitgereikt. Josefien Cornette wint de prijs met haar scriptie ‘Een huis dat pijn heet. Een auto-etnografie over verlies, intimiteit en littekens’, over de moeilijkheden om mensen met een beperking op een 'complete' manier te portretteren.

Vanuit eigen ervaring

De Scriptieprijs DiverGent is een erkenning voor het werk van studenten op vlak van sociaal, kritisch engagement. Winnares Josefien Cornette ontvangt een cheque van 500 euro en komt in aanmerking voor enkele wetenschappelijke publicaties. Haar scriptie bestaat uit drie essays waarin verlies, rouw, pijn en beperking centraal staan. Ze maakt daarbij de moedige keuze om zichzelf en haar eigen ervaring als bron van kennis te gebruiken.

De scriptie biedt mogelijkheden om moeilijke en ongemakkelijke verhalen over beperkingen op een gedegen manier naar buiten te brengen, en draagt op die manier bij aan de integratie en participatie van personen met een beperking in de maatschappij. De scriptie voegt een belangrijke bron toe aan de ‘disability studies’, waar er nog altijd een tekort aan informatie en getuigenissen is.

Ook voor de stad biedt deze scriptie inzichten. Als stads­or­ga­ni­sa­tie beroepen we ons nu al op erva­rings­des­kun­di­gen om de realiteit van personen met een beperking naar beleid te vertalen. Dat resulteert bijvoorbeeld in concrete adviezen om gebouwen en dienst­ver­le­ning toegankelijker te maken.

Astrid De Bruycker, schepen van Gelijke Kansen, Welzijn en Participatie

Andere laureaten

De andere laureaten, Cyrine M'Sadek en Nathalie Casteels, krijgen allebei een eervolle vermelding voor hun masterscriptie, respectievelijk 'Gender en strafrecht, implicaties van het nieuwe geslacht X' en 'Diversiteit in sociale huisvesting: stadsvernieuwing vs. stadsontwikkeling. Stadsverbreding als een strategie om sociale huisvesting een plaats te geven in Gent (case Watersportbaan)'.

Durf denken is het motto van de Universiteit Gent. Onze kernspreuk sluit perfect aan bij zowel de ingesteldheid van de UGent - pluralistisch, onafhankelijk, kritisch - als bij de dwarsheid en nuchterheid waarvoor Gent als stad bekend staat. Dat is ook hetgeen we met de DiverGent-scriptieprijs willen aanprijzen. Een masterscriptie die ons durft uit te nodigen om stil te staan bij ons eigen handelen, onze eigen structuren en van­zelf­spre­kend­he­den. Dat is wat diversiteit belichaamt.

Mieke van Herreweghe, vicerector Universiteit Gent